KİPLAS İKTİSADİ İŞLETMESİ

01 Şubat 2010 tarihinde kuruluşu tamamlanan KİPLAS İktisadi İşletmesinin Kuruluş Amacı;

  • Eğitime dayalı formasyon kazandırmak, geliştirmek, bunu sertifikalandırmak.
  • Çalışan ve işverenlerin ilgili mevzuatlar gereğince zorunlu olan eğitim ve uygulama sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlamak.
  • Sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak, bağlı bulunduğu kuruluşun tanıtımını yapmak.
  • Çalışma hayatına ilişkin mevzuatın verdiği yetkiyle danışmanlık ve diğer hizmetleri vermek.
  • Tüm bu faaliyetler sırasında bilimsel, teknolojik verilerden, ulusal ve uluslararası standartlardan ve gerekli kaynaklardan yararlanmak üzere her türlü ticari, iktisadi ve sosyal faaliyette bulunmaktır.

Başlıca Faaliyet Konuları

NO. FAALİYET KONUSU
1. Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi kapsamına giren tüm alanlarda faaliyette bulunmak
2. Eğitim merkezleri açmak, eğitim programları düzenlemek, uygulamak, ölçme, değerlendirme faaliyetlerinde bulunmak ve belgelendirme işlemlerini yürütmek,
3. Risk analizleri yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek,
4. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre yönetim sistemleri konularında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek
5. Ulusal ve uluslararası seminer, kongre, sempozyum vb. etkinlikler düzenlemek
6. Broşür, dergi, gazete, kitap vb. süreli ve süreli olmayan yayınlar ile ses bandı, bilgisayar programları, video ve sinema filmleri çıkartmak ve neşretmek,
7. Sendika faaliyetlerini tanıtmak
8. İstihdam sağlanması için çalışmalar yürütmek,
9. Faaliyet konusunda yer alan tüm çalışmaların yürütülmesinde ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kuruluları, kurumlar, üniversiteler, bilimsel ve teknik araştırma merkezleri, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek,

3. GÖZ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DENETİM HİZMETİ

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) 1961 yılından beri faaliyet gösteren bir işveren teşkilatıdır. Kimya sektörünün hemen her sahasında faaliyet gösteren 82 üyesi bulunmaktadır. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) üyesi olan KİPLAS aynı zamanda Global Compact imzacısıdır. Hizmet alanlarını Endüstri İlişkileri ile Teknik Eğitim-Danışmanlık olmak üzere iki ana başlıkta yoğunlaştırmıştır.

KİPLAS, Teknik İşler ve Eğitim Birimi aracılığıyla 1997 yılından bu yana üyelerine İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre konularında eğitim, danışmanlık ve bağımsız gözetim hizmetleri alanlarında destek olmaktadır.

Ayrıca Türkiye’nin ilk Kimya İhtisas Organize sanayi bölgesi olan GEBKİM – Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi katılımcılarına yönelik 2014 yılından bu yana Bölge Müdürlüğü adına iş sağlığı ve güvenliği kapsamında programlı denetimler gerçekleştirmektedir. KİPLAS olarak benimsediğimiz “koruyuculuk” ilkesi doğrultusunda tasarlayarak hizmete sunduğumuz ve bir marka haline gelen “KİPLAS 3. Göz İSG Denetimleri” ile yasal uyumun sağlanmasında işyerlerine rehberlik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; işyerlerinin yasal düzenlemelere uyumunu değerlendirmek, risklerini tespit etmek, olası risklerin gerçekleşmesi halinde karşılaşılabilecek maddi ve manevi kayıplara engel olabilmek amacı ile proaktif tedbirlerin alınması tavsiyesi ile işletme değerinin korunması, artmasına ve sürdürülebilirliğe katkı sunulmaktadır.

Denetimlerimiz Teknik İşler Danışmanı Emekli Baş İş Müfettişi Şerif GÖZLEMEN; Çevre Y. Mühendisi, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Volkan DOĞAN ve Kimyager, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Özlem DEMİR tarafından gerçekleştirilmektedir. Denetimler, işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından organizasyonlarını ve bunların uygulamalarını hem doküman üzerinde hem de saha da gözlemleyerek kendilerine doğrulama yapma fırsatı vermektedir. KİPLAS İktisadi İşletmesi aracılığı ile KİPLAS Ekibi tarafından gerçekleştirilen 3. Göz İSG Denetiminin işyerinizde uygulanması konusunda volkan.dogan@kiplas.org.tr adresi üzerinden ya da aşağıdaki telefon numarasından bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KİPLAS internet sitesini ziyaretiniz sırasında çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Detaylı aydınlatma metni ve açıklama için “Çerezler ve İnternet Sitesinin Kullanımına” ilişkin “Kullanım Koşullarını” ve “Gizlilik ve Çerez Politikasını” inceleyiniz.