KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

KİPLAS’ın her türlü faaliyetini hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütme anlayışı kapsamında www.kiplas.org.tr  internet sitesini ziyaret ederken ve/veya kullanıcı girişi yaparken paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanunun belirlediği sınırlar dahilinde işlenecek olduğunu bildirmek isteriz.

Kişisel verilerinizi, size hizmet sunabilmek amacı ve bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve gerekli olması sebebi ile işliyor, aksi kanunda öngörülmedikçe de bu verilerin işlenmesini gerektiren hukuki sebepler devam ettiği müddetçe işleyip saklıyoruz.

KİPLAS yukarıda açıklanan amaçlarla ve hizmetin gereği gibi ifasını temin amacı ile kişisel verilerinizi;

  • İlgili teknik hizmetin teminini tesis etmek amacı ile hizmet sunacak iş ortaklarıyla,
  • Gerekli hallerde (i) idari taleplere, mahkeme kararına ya da kanuna uymak; (ii) 3. kişilerin iddia/taleplerine karşı kendimizi savunmak ve (iii) Dolandırıcılıkla mücadeleye ya da soruşturmaya destek olmak amacıyla,

paylaşmakta ve bunlara aktarmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesi uyarınca KİPLAS’a başvurarak;

1-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-Kişisel verileriniz işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,

3-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

5-Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

6-Kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

 

7-Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile “Altunizade Mah.Kuşbakışı Cad.No:25/2 B Blok Üsküdar-İstanbul” adresine bizzat elden iletebilir, yazılı olarak ulaştırabilir veya kiplas@kiplas.org.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, size yasal süreler içerisinde geri bildirimde bulunulacaktır.

KİPLAS internet sitesini ziyaretiniz sırasında çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Detaylı aydınlatma metni ve açıklama için “Çerezler ve İnternet Sitesinin Kullanımına” ilişkin “Kullanım Koşullarını” ve “Gizlilik ve Çerez Politikasını” inceleyiniz.