KİPLAS Ağ

GLOBAL COMPACT- Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

KİPLAS’ın da imzacısı olduğu “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi”; insan hakları, işgücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında 10 (on) evrensel ilkenin uygulanması ve yaygınlaştırılması, daha ileriye taşınması amaçlarıyla işletmeleri, kurumları, sivil toplum kuruluşlarını ve hükümetleri bir araya getiren bir inisiyatiftir.

160’ın üzerinde ülkede 15.000’in üzerinde şirket ve 5.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik oluşumudur.

UN Global Compact’in 10 İlke’si insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alır.

İnsan Hakları

İlke 1: İş dünyası, ilan edilmiş insan haklarını desteklemeli ve haklara saygı duymalı.

İlke 2: İş dünyası, insan hakları ihlallerinin suç ortağı olmamalı.

Çalışma Standartları

İlke 3: İş dünyası, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli.

İlke 4: Zorla ve zorunlu işçi çalıştırma uygulamasına son verilmeli.

İlke 5: Her türlü çocuk işçi çalıştırılmasına son verilmeli.

İlke 6: İşe alım ve işe yerleştirmede ayrımcılığa son verilmeli.

Çevre

İlke 7: İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli.

İlke 8: Çevresel sorumluluğu arttıracak her türlü faaliyete ve oluşuma destek vermeli.

İlke 9: Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaşmasını desteklemeli.

Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10: İş dünyası, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla savaşmalı.

Sendikamız üyelerine hizmet vermenin yanı sıra toplumsal, sektörel ve küresel anlamda da sorumlulukları olduğunun bilincindedir. Bu sorumlulukların bir gereği olarak, 12 Kasım 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamıştır. ÇEİS, Ülkemizde bu sözleşmeyi imzalayan ilk işveren sendikasıdır. Söz konusu imza ile Sendikamız; sözleşme ilkelerinin mümkün olan en üst düzeyde uygulanmasını ve bu itibarla, küresel sorunların çözümü ve sürdürülebilir kalkınma ile sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılığı artırıcı her türlü projede yer almayı taahhüt etmiştir.

Sendikamız “10 Temel İlke” kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerini, yaptığı raporlamalarla kamuoyuna duyurmaktadır.

Buna göre KİPLAS,

  • I. Küresel İlkeler Sözleşmesi Sorumluluk Bildirimini (COE) 19/09/2017 tarihinde,
  • II. Küresel İlkeler Sözleşmesi Sorumluluk Bildirimini (COE) 18/09/2019 tarihinde,
  • III. Küresel İlkeler Sözleşmesi Sorumluluk Bildirimini (COE) 16/09/2021 tarihinde,
  • IV. Küresel İlkeler Sözleşmesi Sorumluluk Bildirimini (COE) 15 Eylül 2023 tarihinde hazırlamış olup; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Ofisi tarafından onaylanan Raporlar, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin resmi internet adresinde (www.unglobalcompact.org) yayımlanmıştır.
  • 19 Eylül 2017 tarihinde yayımlanan ve 2015-2017 yıllarını kapsayan I. Rapora ulaşmak için tıklayınız.
  • 18 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan ve 2017-2019 yıllarını kapsayan II. Rapora ulaşmak için tıklayınız.
  • 16 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan ve 2019-2021 yıllarını kapsayan III. Rapora ulaşmak için tıklayınız.
  • 15 Eylül 2023 tarihinde yayımlanan ve 2021-2023 yıllarını kapsayan IV. Rapora ulaşmak için tıklayınız.

KİPLAS internet sitesini ziyaretiniz sırasında çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Detaylı aydınlatma metni ve açıklama için “Çerezler ve İnternet Sitesinin Kullanımına” ilişkin “Kullanım Koşullarını” ve “Gizlilik ve Çerez Politikasını” inceleyiniz.