KİPLAS İnternet Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (buradan itibaren “KİPLAS” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve internet sitesinin (buradan itibaren kısaca “site” olarak anılacaktır.)  yasal sahibi KİPLAS olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi KİPLAS’a aittir.

İşbu kullanım koşullarını KİPLAS gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE’de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

İnternet sitesine giriş yapılması ile, aşağıdaki kullanım şartlarını kabul edilmiş addedilecektir.

KİPLAS, bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgiler, metinler, görseller, grafikler, ses dosyaları, çizgi animasyon dosyaları, video dosyaları ve bunların düzenini, dilediği zaman herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkına haizdir.

Sözleşme Tanımları

  • SİTE: KİPLAS tarafından belirlenen çerçevede içinde çeşitli içeriklerin bulunduğu “kiplas.org.tr“ alan adlı internet sitesidir.
  • KULLANICI: İnternet sitesini içeriklere ve hizmetlere erişerek veya erişmeyerek ziyaret eden kişidir.
  • LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
  • İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
  • KİŞİSEL BİLGİ: Kullanıcının kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, ve benzeri bilgilerdir.

Genel Hükümler

SİTE üzerinden, KİPLAS kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet SİTE’lerine ve/veya başka içeriklere bağlantı verilebilir. Bu bağlantılar KULLANICI’lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o internet sitesini işleten kişiyi desteklememektedir. Bu işlem bağlantı ile yönlendirilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır.

SİTE üzerindeki bağlantılar aracılığıyla erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında KİPLAS’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. İnternet sitelerin kullanımı sebebi ile doğabilecek zararlar, kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. KİPLAS bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, KİPLAS’ın uygun görmeyeceği linklere erişimi kısıtlayabilir, bağlantıyı kaldırabilir.

KİPLAS, site mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini devamlı olarak kontrol etmektedir. Ancak sergilenen iyi niyetli ve dürüst çabaya rağmen, KİPLAS Sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. KİPLAS muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler KİPLAS’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile KİPLAS bünyesinde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. KİPLAS bünyesinde yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve KİPLAS’ın sitede mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

KİPLAS sitedeki yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini beyan eder. Bu kapsamda KULLANICI, KİPLAS’ın garanti ve taahhüt vermediğini kabul etmektedir. Kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan KİPLAS sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı Kullanıcının veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan KİPLAS sorumlu değildir.

KİPLAS, işbu site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, vs. bilgiler ve siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir bildirim ya da ihtara gerek olmaksızın değiştirme, site ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, sitede yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı iş birliği içinde bulunduğu kurumların, KİPLAS çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır.

SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. KULLANICI’nın, SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı KİPLAS’ın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu KİPLAS’ın ya da KİPLAS’ın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veri tabanı, web sitesi, software-code’ların HTML kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesaire imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, on-line ya da diğer bir iletişim kanallarının kullanılması suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla KİPLAS ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI, KİPLAS hizmetlerini, KİPLAS bilgilerini ve KİPLAS’ın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının KİPLAS’ın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve KİPLAS’ın yazılı izni ile mümkündür.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde KİPLAS tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde KİPLAS; KİPLAS hizmetleri, KİPLAS bilgileri, KİPLAS telif haklarına tâbi çalışmaları veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Kullanıcılar, tedarikçiler, ziyaretçiler kişisel veri güvenliği ve bilgi güvenliğini ihlal edemezler. Kişisel veriler, ilgili yasal düzenlemelere aykırı biçimde işlenemez, aktarılamaz, kopyalanamaz.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “KULLANICI SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir. Yargı yeri olarak “İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri” yetkilidir.

KİPLAS internet sitesini ziyaretiniz sırasında çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Detaylı aydınlatma metni ve açıklama için “Çerezler ve İnternet Sitesinin Kullanımına” ilişkin “Kullanım Koşullarını” ve “Gizlilik ve Çerez Politikasını” inceleyiniz.