Projeler

YANGIN VE PATLAMA TEHLİKELERİ VE ÖNLEMLERİNE YÖNELİK KİMYA SEKTÖRÜ İŞGÜCÜ KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Proje Yürütücüsü: Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)

Projeyi Destekleyen Kuruluş: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü (İSGGM)

Proje Süresi: Projenin uygulama süresi 5 ay olarak öngörülmüştür. (01.04.2024 – 01.09.2024)

Projenin Amacı: “Yangın ve Patlama Tehlikeleri ve Önlemlerine Yönelik Kimya Sektörü İşgücü Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesi, kimya endüstrisindeki çalışanların yangın ve patlama tehlikeleri ve önlemleri konusunda güvenliğini, bilgisini ve farkındalığını artırmak, olası tehlikelere ve kazalara hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış önemli bir girişimdir.

Projenin Hedefleri:

       Yangın ve patlama risklerini vurgulayarak, çalışanların kimya endüstrisiyle ilişkili potansiyel tehlikeler konusunda eğitim almaları sağlanarak güvenlik farkındalığının artırılması,

         Çalışanların kimyasallarla ilgili kazaları önleme, azaltma ve müdahale etme kapasitesini geliştirmek için gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak daha hazırlıklı olmalarının sağlanması,

         Kazaları ve yasal düzenlemelerle ilgili ihlal riskini azaltarak kimya sektöründeki güvenlik standartlarına ve düzenlemelere uyum sağlanması,

Projenin Hedef Grubu:

        Kimya ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren üye işyerlerimizin çalışanları; çalışan temsilcileri/sendika temsilcileri, acil durum ekipleri, üretim ve bakım çalışanları, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinden oluşan yaklaşık 150 kişi.

Proje Faaliyetleri:

KİPLAS üyesi işyeri çalışanlara yönelik “Patlamadan Korunma Temelleri” ve “Tehlikeli Bölge Belirleme” konusunda online eğitimler gerçekleştirilecektir.

  •          Eğitim Etkinliği-1 (Proje Ekibi Eğitimi / 12 saat)
  •          Eğitim Etkinliği-2 (1. Grup / Patlamadan Korunma Temelleri / 6 saat)
  •          Eğitim Etkinliği-3 (2. Grup / Patlamadan Korunma Temelleri / 6 saat)
  •          Eğitim Etkinliği-4 (3. Grup / Patlamadan Korunma Temelleri / 6 saat)
  •          Eğitim Etkinliği-5 (Tehlikeli Bölge Belirleme / 6 saat)

KİPLAS internet sitesini ziyaretiniz sırasında çerezler aracılığıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir. Detaylı aydınlatma metni ve açıklama için “Çerezler ve İnternet Sitesinin Kullanımına” ilişkin “Kullanım Koşullarını” ve “Gizlilik ve Çerez Politikasını” inceleyiniz.