“Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

Paylaş:

MYK tarafından hazırlanan ve 25 Mart 2018 tarihli ve 30371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle bundan böyle yaygın ve örgün eğitim kurumlarında verilecek belgeler için de (tüm diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgeleri) bir kalite güvence sistemi kurulmasının ilk adımı atılmış oluyor.

Yönetmelik eğitim ve öğretim programları ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan kalite güvencesi sağlanmış tüm yeterliliklerin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine dâhil edilmesine ve TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin kalite güvencesinin sağlanmasına, kalite güvence ölçütlerinin belirlenmesine ve kalite güvencesinden sorumlu kurumların görev ve sorumluluklarına yönelik düzenlemeler içeriyor.

Buna göre;  yönetmelik, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi’nde tanımlanan kalite güvence ilkeleriyle uyumlu tasarlanan ve ülkemizde düzenlenen tüm diploma, sertifika ve mesleki yeterlilik belgelerinin karşılaması gereken kalite ölçütlerini belirleyecek. 

Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren; bir yıl içerisinde kalite güvence belgesi ve rehberlerin sorumlu kurumlar tarafından hazırlanması ve iki yıl içerisinde sorumlu kurumların, kalite güvencesinin sağlanmasına yönelik sistemlerini kurarak eğitim kurumları ve belgelendirme kuruluşları aracılığıyla işletmeye başlaması gerekiyor.

Kalite Güvence Yönetmeliğinin tam ve etkin uygulanmasıyla beraber, eğitim ve öğretim sisteminin en önemli çıktısı olan yeterliliklerin kalitesine ulusal ve uluslararası düzeyde duyulan güvenin en üst düzeye yükselmesi bekleniyor.  Bu yönüyle yönetmelik ülkemizdeki eğitim sistemine getirdiği yenilik ve sunacağı katkı açısından da oldukça önemli bir başlangıç noktası olacak. İlgili MYK linki için tıklayınız

Paylaş: