TİSK YARIŞMA VE ÖDÜL DUYURUSU

739
0
Paylaş:

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK)

Geleneksel “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 2017 Yarışma Süreci Başladı 

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TİSK) 2017 KSS ÖDÜL PROGRAMI BAŞVURU FORMU

Son Başvuru Tarihi: 17 Kasım 2017 

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun “2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” süreci başlatıldı. TİSK’in, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkındalığı artırmak, şirketleri teşvik etmek amacıyla ilk olarak 2014’te düzenlediği ve her yıl tekrarlama kararı aldığı “TİSK  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” 2017 yılında da devam ediyor. Katılacak şirketler için son başvuru tarihi 17 Kasım 2017 Cuma günü saat 17:00 olarak belirlendi.

Ödül Töreni’nin 2018 yılı Ocak-Şubat döneminde düzenlenmesi öngörülüyor. Ödül Programı kapsamında, 2015 yılından itibaren verilmeye başlanan GAN TÜRKİYE Özel Ödülü 2017 yılında da verilecek.

ÖDÜLLER: Büyük Ödül ve GAN TÜRKİYE Özel Ödülü dahil, her kategoride biri büyük ölçekli, diğeri  KOBİ olmak üzere 2’şer şirkete, toplamda 14 şirkete ödül verilmesi öngörülüyor.

ÖDÜL KATEGORİLERİ 

BÜYÜK ÖDÜL

Bu ödül beş kategoride  (GAN TÜRKİYE Özel Ödülü hariç) toplamda en yüksek puanı alan bir büyük şirkete ve bir KOBİ’ye verilecektir.  Bir toplumsal soruna yönelik yenilikçi bir çözüm içeren etkili bir projenin farklı paydaşlar ile işbirliği içerisinde iyi bir uygulama ile yaygınlaşarak sürdürülmesi sürecini gerçekleştiren iki proje yılın TİSK KSS Büyük Ödülü’nü alacaktır.

Etkililik Ödülü

Belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik etkili bir çözüm getiren ve olumlu bir sosyal ya da çevresel veya ekonomik etkisi olan KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

İyi Uygulama Ödülü

Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde etkin bir proje yönetiminin sergilendiği KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

 Kapsayıcılık Ödülü

Kamu-sivil toplum-özel sektör işbirliği içerisinde uygulanan ve/veya diğer şirketler ile işbirliği içinde gerçekleştirilen; projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ve/veya şirket çalışanlarını sürece dahil eden KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

Sürdürülebilirlik Ödülü

Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm içeren; zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

Yenilikçilik Ödülü

Toplumsal sorunların çözümü amacıyla yenilikçi süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı KSS projeleri bu ödülü alacaktır.

 

GAN TÜRKİYE Özel Ödülü 

Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’na (GAN) üye bulunan TİSK tarafından kurulan GAN TÜRKİYE faaliyetleri kapsamında, “işbaşında eğitim (çıraklık, beceri eğitimi, stajyerlik)” imkanı sunulması, kaliteli işbaşında eğitim fırsatlarının ve bu konuda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla şirketler tarafından yürütülen projeler, GAN TÜRKİYE ÖZEL ÖDÜLÜ’nü alacaktır.

Başvuru Kriterleri 

 • Türkiye’de ticaret siciline kayıtlı şirketler, Türkiye’de uygulanan kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile ödüle başvurabilirler.
 • Dernek, vakıf, üniversite, sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumu başvuruları kabul edilmemektedir.
 • Başvuru için TİSK üyesi olma şartı aranmaz. Şirketler, ayrı ayrı başvuru yapmak koşuluyla birden fazla proje ile başvurabilirler.
 • Projelerin halen uygulanmakta olması ya da 1 Ocak 2012 tarihi ve sonrasında tamamlanmış olması zorunludur. Bu tarihten daha önce tamamlanan projeler ile başvuru yapılamaz.
 • TİSK KSS Ödül Programı kapsamında ödül almış Projeler tekrar başvuru yapamaz. Daha önce başvuru yapmış ancak kazanamamış olanlar tekrar başvuru yapabilir.

Başvuru Süreci 

 • Aday şirketlerin başvurularını, tisk.org.tr internet adresinden ulaşabilecekleri TİSK KSS Başvuru Formu’nu doldurarak, 17 Kasım 2017 Cuma günü saat 17:00’ye kadar odul@tisk.org.tr adresine WORD dosyası olarak göndermeleri gerekmektedir. Başvuru formunun ayrıca imzalandıktan sonra taranıp iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvurular, ayrı ayrı kategorilere göre yapılmayacaktır. Aday şirketlerin sundukları Projeler bütün kategoriler açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • İsteyen şirketler başvuru formuna ek olarak projenin tanıtımına yönelik hazırlanmış görsel, basılı materyal, film vb. ek materyaller gönderebilirler.

(Söz konusu materyaller isteğe bağlı olarak elektronik ortamda ya da CD ile kapalı zarf içinde 17 Kasım 2017 Cuma günü saat 17:00’ye kadar TİSK Genel Merkezi’ne ulaştırılmalıdır. Kapalı zarfın teslim edileceği adres: TİSK, KSS Ödül Programı, Reşat Nuri Caddesi No: 108 06540 Çankaya- ANKARA)

 • TİSK Ödül Programı kapsamında adaylardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. Başvurular ücretsizdir.

Değerlendirme Süreci 

 • Adaylık Kurulu başvuran projelerden başvuru kriterlerine uygun başvuruların tamamını 6 temel kategoriye (etkililik, iyi uygulama, kapsayıcılık, sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve GAN TÜRKİYE) göre değerlendirerek finale kalacak 20 projeyi belirleyecektir.
 • Farklı kurum ve kuruluşların üst düzey temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul, 20 finalist projeyi belirtilen kategorilere göre değerlendirerek, her konuda bir büyük ölçekli ve bir KOBİ olmak üzere 2’şer şirketi; Tematik Ödüller için belirleyecektir. Ayrıca, Seçici Kurul 20 finalist şirketi, (GAN Türkiye Özel Ödülü hariç) 5 temel kategorinin tamamı üzerinden tekrar değerlendirerek Büyük Ödül için 2 KSS Projesi daha belirleyecektir. En İyi KSS Uygulaması olarak adlandırılacak bu ödüller de büyük ölçekli ve KOBİ kategorilerinde verilecektir.
 • Kazanan Projelere Ocak-Şubat 2018 döneminde düzenlenmesi öngörülen Ödül Töreni’nde plaket sunulacaktır. Ayrıca kazanan Projelere dair tanıtıcı bilgileri içerecek TİSK 2017 KSS Ödülleri Kitapçığı hazırlanacaktır. 

Ödül süreciyle ilgili ayrıntılı bilgi için:

Doğaç GÜRSEL

Araştırma Eğitim ve Dış İlişkiler Uzmanı

E-posta:       odul@tisk.org.tr

Telefon:       0312 439 77 17

BAŞVURU FORMU

Paylaş: