TİSK’ ten “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri

803
0
Paylaş:

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

“Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” Verecek

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2014

LÜTFEN ZİYARET EDİNİZ:

http://www.csrforall.eu/en/

“Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” Avrupa Birliği’nin finansman desteği ile TİSK’in liderliğinde, Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE), Romanya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ İşveren Çatı Örgütleri’nin ortaklığında 30.11.2012 tarihinden beri sürdürülmektedir.

Proje kapsamında “TİSK 2014 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri” verilecektir.

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında farkındalığı artırıp, şirketleri teşvik etmeyi amaçlayan ödüller için TİSK’e 30 Haziran 2014 tarihine kadar başvurulabilecektir.

ÖDÜLLER Her kategoride bir büyük ölçekli ve bir KOBİ olmak üzere 2 şirket; toplamda 12 şirket ödül almaya hak kazanacaktır.

BÜYÜK ÖDÜL

Bir toplumsal soruna yönelik yenilikçi bir çözüm içeren etkili bir projenin farklı paydaşlar ile işbirliği içerisinde iyi bir uygulama ile yaygınlaşarak sürdürülmesi sürecini gerçekleştiren iki proje (bir büyük şirket ve bir KOBİ) yılın TİSK KSS Büyük Ödülü’ne layık görülecektir.Kapsayıcılık Ödülü

Kamu, sivil toplum, özel sektör işbirliği içerisinde uygulanan ve/veya diğer şirketler ile işbirliği içinde gerçekleştirilen; projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ve/veya şirket çalışanlarını sürece dahil eden KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir.Etkililik Ödülü

Belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik etkili bir çözüm getiren ve olumlu bir sosyal ya da çevresel veya ekonomik etkisi olan KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir.İyi Uygulama Ödülü

Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde etkin bir proje yönetiminin sergilendiği KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir.Sürdürülebilirlik Ödülü

Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm içeren; zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir.Yenilikçilik Ödülü

Toplumsal sorunların çözümünde yenilikçi süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir.

Paylaş: