Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Mesleki Yeterlilik Belgesi açıklaması

Paylaş:

Kaynak: Tekirdağ Yeni Haber Gazetesi

Tekirdağ valiliği il millieğitim müdürlüğün den yapılan yazılı açıklamada;25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ’in 3. Maddesinde “Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler işbu Tebliğin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra çalıştırılamazlar.” denilmektedir. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce kalfalık belgesi almış olup ustalık sınavlarına girmeye hak kazananlar ile doğrudan ustalık sınavlarına girecek olanlar için 2016 Yılı Mart ayında ek sınav hakkı tanınmıştır.

Şubat 2016 Sınav Dönemi dahil olmak üzere kalfalık belgesi almaya hak kazananlar ile doğrudan ustalık sınavlarına girecek olanların müracaat etmeleri halinde sınavlara alınacaktır.

Mesleki Eğitim Merkezlerince, 11 Mart 2016 tarihine  kadar ustalık sınavlarına girme şartlarını taşıyanların müracaatları kabul edilecek; sınavlar 21-31 Mart 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav takvimi ilgili merkezlerin internet sitelerinde ve merkez duyuru panolarında 18 Mart 2016 tarihinde ilan edilecektir” denildi.

Paylaş: