“Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri”nizi unutmayın!

Paylaş:

Bilindiği üzere, piyasaya arz edilen kimyasal maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerine karşı insan sağlığı ve çevrenin yüksek seviyede korunmasını sağlamak amacıyla Çevre Bakanlığınca hazırlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” 11/12/2013 tarihli ve 28848 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Anılan yönetmelik kapsamında kimyasal madde veya karışım imalatçıları veya ithalatçıları tarafından yapılması gereken “Sınıflandırma ve Etiketleme Bildirimleri” 1/6/2015 tarihinden önce piyasaya arz edilen zararlı maddeler için başlamış olup, bildirimler  www.online.cevre.gov.tr adresinde yer alan “Kimyasal Kayıt Sistemi” kullanılarak yapılmaktadır.

Üyelerimizin ilerleyen süreçte sıkıntı yaşamamaları adına; yukarıda belirtilen şartları taşıyan maddelerin bildirimlerinin sağlanması önem arz etmektedir.

Nitekim bu maddeler için son bildirim tarihi  1/6/2015’dir.

Paylaş: