REACH Etki Analizi Semineri KİPLAS’ta

Paylaş:

30 Eylül 2013 tarihinde KİPLAS Genel Merkezi Konferans Salonunda REACH Etki Analizi Toplantısı yapılacak. Saat 13.30 başlayacak toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığının temsilcisi ile proje TAT Ekibinden Tjeerd Bokhout, Gülün Egeli, Tamer Atabarut ve Tülin Seçen katılacak.

Kimya sektörünün tamamını etkileyecek olan bu süreçlerin belirlenmesi aşamasında, üye işyerlerimizin ileride yaşayabilecekleri muhtemel uygulamaya yönelik problemlerin önüne başlangıçta müdahale edebilmesi amacıyla bu toplantıda yer almanızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Toplantıya işyerlerinizden ilgili kişinin/kişilerin katılımı, sürecin sizin açınızdan ele alınabilmesi için de ayrıca önem taşıyor.

İşyerinizden katılım bilgilerinizin 25 Eylül 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 0216 6514900 numaralı telefondan Melek Öztürk’e veya kiplas34@hotmail.com adresine bildirmenizi rica ederiz.

Bilindiği üzere kimyasalların yönetimine ilişkin mevzuatın uygulanması ile ilgili kamu kurumlarının mevcut kapasitelerinin güçlendirilmesi, gereksinim duyulan sistemin, kurumsal yapının ve yasal çerçevenin oluşturulması ve REACH Tüzüğünün Türkiye’de uygulanmasına yönelik kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12 Aralık 2011 tarihinde başlatılan REACH Tüzüğünün Uygulanması için Teknik Destek Projesi uygulanmaya başlanmıştı.

Proje ile AB tarafından 1 Haziran 2007 yılında giren ve AB pazarında üretilen veya dışarıdan giren yılda 1 ton veya daha fazla miktardaki kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasını öngören REACH Tüzüğünü Türkiye’de uygulanması hazırlıkları yapılmakta.

Bu sayede AB pazarına ihracat yapan Türkiye’de yerleşik firmaların AB tarafından istenen kayıt, değerlendirme izin ve kısıtlama adımları Türkiye pazarında üretilen kimyasallar için uygulanacaktır ve uygulayıcı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görev yapacak. Bunun için, proje kapsamında REACH Mevzuatı ve Kılavuzlarının Türkçe olması planlanıyor.

Yine proje kapsamında Tüzüğün ülkemizde uygulanmasına yönelik etki analizi yapılması gerekiyor. REACH Tüzüğünün Türkiye’de uygulanmasına ilişkin etki analizinin yapılması ve endüstri üzerinde yaratacağı etkilerin ortaya konulması da amaçlanmakta.

Etki analizi ile REACH tarafından etkilenecek endüstrilerin (alt kullanıcılar dahil) belirlenmesi, kayıt, izin ve kısıtlamaya tabi kimyasalların belirlenmesi, test, kayıt, ruhsatlandırma ve kısıtlama için tahmini maliyet, REACH’in küçük ve orta ölçekli işletmeler ve ihracat üzerindeki etkileri belirlenecek.

Bu amaçla 30 Eylül 2013 tarihinde KİPLAS Genel Merkezi Konferans Salonunda saat 13.30 – 17.30 saatleri arasında REACH Etki Analizi Toplantısı yapılacak. Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının temsilcisi ile proje TAT Ekibinden Tjeerd Bokhout, Gülün Egeli, Tamer Atabarut ve Tülin Seçen bulunacaklar.

Kimya sektörünün tamamını etkileyecek olan bu süreçlerin belirlenmesi aşamasında, üye işyerlerimizin ileride yaşayabilecekleri muhtemel uygulamaya yönelik problemlerin önüne başlangıçta müdahale edebilmesi amacıyla bu toplantıda yer almanızın çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Toplantıya işyerlerinizden ilgili kişinin/kişilerin katılımı, sürecin sizin açınızdan ele alınabilmesi için de ayrıca önem taşıyor.

İşyerinizden katılım bilgilerinizin 25 Eylül 2013 Çarşamba günü mesai bitimine kadar 0216 6514900 numaralı telefondan Melek Öztürk’e veya kiplas34@hotmail.com adresine bildirmenizi rica ederiz.

 

Paylaş: