PROSES EMNİYETİ SEMPOZYUMU YAPILDI

Paylaş:

KİPLAS 9-10 Nisan’da Kocaeli Sanayi Odası tarafından Kontrol Medya iş birliğinde gerçekleşen II. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisine katıldı.

Bu yıl ikincisi dijital dönüşüm konusuna vurgu yapmak için Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Proses Emniyeti Sempozyumu büyük endüstriyel kazaları engellemek için güncellenen ‘Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik’in getirdiği yeni yükümlülükleri tartışmak üzere 9-10 Nisan’da yapıldı.

İki gün süren Proses Emniyeti Sempozyumu’nun açılışına; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ile KİPLAS Disiplin Kurulu Üyesi, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi ve Proses Emniyeti Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Şerefhan katıldı.

Türkiye’de sanayinin başkenti: Kocaeli
Kocaeli’nin Türkiye’de sanayinin başkenti olduğunu ifade eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, 14 organize sanayi bölgesine sahip olan Kocaeli’deki ihtisas organize sanayi bölgelerinden birinin de kimya sektörüne ait olduğunu açıkladı. Aksoy, proses emniyetiyle ilgili güncellenen yönetmelikten en çok etkilenen firmaların kimya sektöründen olduğunu belirtti.

1,5 milyon TL’lik yatırım için teşvik bekliyoruz
Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan Şerefhan, güncellenen “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik” ile birlikte şirketlerin güvenlik raporlarını ve büyük kaza önleme politika belgelerini hazırlamaları gerektiğini söyledi. Şirketlerin olası büyük endüstriyel kaza tehlikelerini belirleyerek senaryolar oluşturmaları gerektiğini aktaran Şerefhan, olası kaza durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiğini gösteren acil durum müdahale planlarını da yapmaları gerektiğini vurguladı.

Şerefhan, sanayicileri bekleyen yaklaşık 1-1,5 milyon TL düzeyindeki yatırımlar için öncelikli beklentilerinin teşvik desteği olduğunu açıkladı. Bu yönetmelikten Türkiye genelinde ilk etapta 773 firmanın öncelikle etkileneceğini bildiren Şerefhan, bu şirketlere teşvik desteğinde öncelik tanınmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Türkiye’nin dış ticaret hacminin beşte biri Kocaeli’de
Otomotiv sektörünün yüzde 36’sını, kimya sektörünün yüzde 27’sini, metal sektörünün yüzde 19’unu ve imalat sanayinin de yüzde 13’ünü temsil ettiklerini açıklayan Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Türkiye’nin dış ticaret hacminin beşte birinin Kocaeli’de gerçekleştiğine dikkat çekti. SEVESO kapsamına giren firmaların büyük bir çoğunluğunun Kocaeli’de olduğunu bildiren Tuğrul, Kocaeli Sanayi Odası olarak bu konuda liderlik etmek üzere Kontrol Medya ile birlikte Proses Emniyeti Sempozyumu’nu düzenlediklerini belirtti.

Kocaeli Sanayi Odası olarak bu güne kadar bu alanda birçok projeyi hayata geçirdiklerini de ifade eden Tuğrul, SEVESO Eğitimleri düzenlediklerini, Oda bünyesinde kurdukları SEVESO Destek Merkezi ile üyelerinin indirimli danışmanlık hizmeti almalarını sağladıklarını ve bakanlık ile tüm süreçlerde koordinasyon içinde çalıştıklarını da açıkladı.

Sempozyumun birinci ve ikinci günü yapılan oturumlarında SEVESO III Direktifleri, Yeni Büyük Endüstriyel Kazalar Yönetmeliğinin Getirdikleri ve Sanayide Dijital Dönüşüm konuları ele alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Müfettişi Dr. Abdurrahman Akman, Mart 2019’da devreye giren SEVESO III Direktifleri ile ilgili bilgiler aktardı.

Akman, yürürlükte olan 4 maddenin yanı sıra Alt seviyeli kuruluşların Büyük Kaza Senaryo Dökümanlarını ve Tehlikeli Madde Müdahale Kartlarını hazırlaması ve Kamuyu bilgilendirmeleri uygulamasının 1.7.2020’de yürürlüğe gireceğini, bununla ilgili tebliğin yakında onaylanacağını beklediklerini paylaştı. Üst seviyeli kuruluşlarda ise ilave olarak Dâhili Acil Durum Planının Hazırlanması uygulaması 1 Temmuz 2020’de yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Abdurrahman Akman:” Temmuz 2019’dan sonra işletmeye açılacak olan kuruluşların faaliyete geçmeden önce, kuruluşların birleşmesi veya devredilmesi yoluyla kurulacak üst seviyeli kuruluşlar ile bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ve/veya miktarındaki değişiklik nedeniyle üst seviyeli bir kuruluş haline gelinmesi durumunda Güvenlik Raporunu 1 yıl içinde hazırlaması gerekiyor” şeklinde konuştu.

STAR Rafineri Proses Emniyeti Yöneticisi Hakan Vural Star Rafineri olarak dijitalleşme yolculuklarını aktararak Proses Güvenliği Projesi süreçlerinde 15 farklı KPI belirlediklerini ve dijitalleşme süreçlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

Ford Otosan Araç Operasyonları Üretim Mühendisliği Süpervizörü Metin Köksalar yakında elektrikli araç üretimine başlayacaklarını ve sanal gerçeklik platformları ile operatörlerinin eğitimine önem verdiklerini paylaştı.

Oracle Türkiye İş Çözümleri Lideri Şeyma Öney , “Sanayide Dijital Dönüşüm Uygulamaları ve Proses Emniyetine Etkileri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Öney, yaptıkları araştırmalarda dijital dönüşümde günceli yakalama noktasında şirketlerin teknolojiye adapte olamadıklarını, veriyi yorumlamakta sıkıntı çektiklerini ve iş modellerini güncelleyemediklerini ve dolayısı ile operasyon ve teknoloji arasındaki ilişki kurma eksikliği ve olaylara karşı zamanında cevap vermekte zorluklar yaşadıklarına dikkat çekti.

Emerson Automation Solutions İş Geliştirme Yöneticisi Ferruh Öznur Çelikkol araştırmaların dijital dönüşümün genel ortalama itibari ile ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde de henüz yüzde 10-20 düzeyinde gerçek anlamda algılandığını ve uygulandığını gösterdiğini belirtti.

Sempozyum kapsamında endüstriyel kazaları önlemek için en son teknolojiyle üretilen ürünlerin tanıtıldığı bir sergi düzenlendi. Ülkemizdeki sanayiciler nezdinde farkındalık oluşturmak amacıyla Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisinde 70 firma ürünlerini sergiledi.

KSO Koordinatörlüğünde bu yıl ikincisi düzenlenen Proses Emniyeti Sempozyumu, SEVESO III Direktifleri, Yeni Büyük Endüstriyel Kazalar Yönetmeliği, Sanayide Dijital Dönüşüm ve Basınçlı Ekipmanlar konularında sunumların yapıldığı oturumların ardından sona erdi.

Paylaş: