KİMYA SEKTÖRÜ SINAV VE BELGELENDİRME MERKEZİ KURULUMU PROJESİ 

Web sayfası: http://www.kitembelgeleme.com/

KİPLAS’ın ilk AB Hibe Projesi

Proje Süresi: 27 ay (2011 – 2013)

Proje Bütçesi: 237.452,29 €

Cihaz & Ekipman için 72.448,65 €

İnsan Kaynakları – Eş Finansman 47.980,53 €

Proje ortakları: Petrol – İş, TKSD, BOSAD, İKMİB

İştirakçi: Kocaeli Üniversitesi Hereke Ömer İsmet UZUNYOL MYO

Faydalanıcı: Mesleki Yeterlilik Kurumu

PROJE ÇIKTILARI

  • Mesleki Yeterlilik Sistemi ve proje yürütülmesi konusunda KİPLAS’a operasyon kabiliyeti ve tecrübesi kazandıran bu proje sonunda Teorik ve Uygulamalı Sınav yapmaya uygun Sınav ve belgelendirme merkezi kuruldu, 7 adet Ulusal Mesleki Yeterlilik geliştirildi.

KİMYA SEKTÖRÜ AFETLERE HAZIRLIK SİSTEMİ PROJESİ

Web sayfası: http://www.kimahs.kiplas.org.tr/

Kalkınma Bakanlığı / İSTKA

Destek miktarı 258,506.43 TL

PROJE ÇIKTILARI

  • KİM-AHS Afet ve Acil Durum Planı Hazırlık Yazılımı

KİMYA SEKTÖRÜNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

Web sayfası: http://www.chem-vet.com/

Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi

Faydalanıcı: MEB

Sözleşme Makamı – ÇSGB İKGPRO

Destek Miktarı – 236.932,50 €

PROJE ÇIKTILARI

  • CHEM-VET Uzaktan Öğrenme Yazılımı ve Hayat Boyu Öğrenme Modülleri