P&G’DEN 10 YILLIK ‘KARBON NÖTR’ PLANI

Paylaş:

Üyemiz Procter & Gamble (P&G), iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeni açıkladığı kararlara göre, 2030 yılına kadar, sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltıp, tüm üretim tesisleri için yüzde 100 yenilenebilir elektrik satın alacak.

P&G, doğanın korunmasına, iyileştirilmesine, yenilenmesine ve on yıl boyunca tüm operasyonlarının karbon nötr hale getirilmesine yönelik yeni bir taahhüt açıkladı. İklim konusundaki ilerlemeyi hızlandırmak için önümüzdeki on yılın çok önemli olduğunu düşünen P&G, mevcut hedeflerin ötesine geçmeyi taahhüt ediyor. Sera gazı emisyonlarını yüzde 50 oranında azaltma konusundaki bilime dayalı mevcut hedefe ek olarak, P&G önümüzdeki 10 yıl boyunca, faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları dengeleyen ve operasyonlarının karbon nötr olmasını sağlayan, doğal iklim çözümleri konusunda bir dizi aktivite geliştirecek. Mevcut tahminlere göre, şirketin 2020 yılından 2030’a kadar yaklaşık 30 milyon ton karbonu dengelemesi gerekiyor.

P&G, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi daha da hızlandırmak için ilave rüzgar, güneş ve jeotermal projeler gerçekleştirecek. Bu çabalar, iklim biliminin gerektirdiklerine uygun olarak, 2030’un da ötesine geçerek, küresel sıcaklık artışının sınırlanması konusunda Şirketin üzerine düşeni yapmasını sağlayacak. Doğal iklim çözümlerine yatırım yapan P&G, önümüzdeki 10 yıl devamında da kaydettiği olumlu etkiyi artıracak.

P&G, dünya çapında projelere yatırım yapan ayrıntılı bir proje portföyü de geliştiriyor. Şimdiye kadar belirlenen projeler şöyle:

WWF ile Atlantik Ormanları Restorasyonu – Brezilya’nın doğu kıyısındaki Atlantik ormanında ekosistem ve su üzerinde anlamlı etkiler ile gıda güvenliği de dahil olmak üzere diğer ortak faydalar içeren restorasyon planları.

‘Arbor Day’ Derneği ile ‘Evergreen’ Ortaklığı – İklim değişikliğinden etkilenen doğal yaşamı korumak için kritik adımlar atmak üzere şirketleri, toplulukları ve bireyleri bir araya getirmek. Kuzey Kaliforniya’daki orman yangınlarında harap olan alanları restore etmek ve Almanya’daki orman alanlarını genişletmek için ağaç dikmek.

Conservation International ile Filipinler Palawan Koruma Projesi – Palawan’daki mangrov alanlarını ve kritik ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve restore etmek. Palawan, eşsiz ve tehdit altındaki vahşi yaşamı ile dünyadaki dördüncü “yeri doldurulamaz” alan olarak kabul ediliyor.

Paylaş: