Özelleştirmede Anayasa Mahkemesi belirsizliği / Radikal

714
0
Paylaş:

Radikal Gazetesinden…

Anayasa Mahkemesi özelleştirme uygulamalarında yargı kararlarının Bakanlar Kurulu kararıyla bypass edilmesine ilişkin yasal düzenlemeyi iptal etti. Böylece Seydişehir Eti Alüminyum, Kuşadası Limanı, Çeşme Limanı, SEKA Balıkesir İşletmesinin özelleştirilmesi ile TÜPRAŞ’ın yüzde 14,76 oranındaki hissesinin satılması işlemlerini iptal eden yargı kararlarını kaldıran Bakanlar Kurulu kararı boşa çıkmış oldu.

Önce yasa sonra Bakanlar Kurulu kararı çıktı
Özelleştirmesi tamamlanmış bazı işletmeler için geçmişte davalar açıldı. Davalar sonucu ihalelerin iptal edilmesi kararları çıktı ancak işletmelerin bir kısmı devredildiği için mahkeme kararları uygulanmadı. Bu arada 26 Nisan 2012 tarihinde çıkarılan 6300 sayılı yasaya bir düzenleme ekleyerek yargı kararlarının uygulanmamasına yönelik Bakanlar Kurulu’na yetki vermişti. Yasanın çıkmasının ardından da Bakanlar Kurulu 12 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete ’de; devir ve teslim işlemleri tamamlanan özelleştirmeler için verilen yargı kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan fiili imkansızlık nedeniyle 5 özelleştirmeyi iptal eden yargı kararlarıyla ilgili geriye ve ileriye yönelik herhangi bir işlem yapılmamasına karar vermişti. Bakanlar Kurulu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın bu yönde yapılmış olan işlemlerinin devam ettirilerek sonuçlandırılmasını kararlaştırmıştı.

Mahkeme iptal etti
Konuya ilişkin yasal düzenleme CHP tarafından Anayasa Mahkemesi’ne götürülmüştü. Anayasa Mahkemesi, 6300 sayılı Kanun’a eklenen özelleştirmelerle ilgili kanun hükmünü iptal etti. Başvuruyu esastan görüşen Yüksek Mahkeme, düzenlemedeki “özelleştirme uygulamaları sonucunda kuruluşların nihai devir sözleşmelerinin imzalanarak devir ve teslim işlemlerinin tamamlanmasından sonra özelleştirme işlemlerinin bütün sonuçlarıyla birlikte tamamlanmış bulunması, söz konusu kuruluşları devralanlar tarafından üretim, yatırım, modernizasyon, istihdam ve bunlara bağlı her türlü hukuki, ticari ve mali tasarruflarda bulunulması nedeniyle oluşacak fiili imkansızlık karşısında geri dönülemeyecek bir yapının ortaya çıkması halinde yargı kararlarının” bölümünün iptaline karar verdi.

5 ihale ne olacak ?
12 Haziran 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yargı kararının uygulanmamasına yönelik alınan kararlar 5 ihaleyi etkileyecek. Bu ihaleler şöyle:
– Seydişehir Eti Aliminyum 2005 yılında Cengiz İnşaat’a satılmıştı. Seydişehir Alüminyum için Danıştay 2007’de satış kararını iptal etmişti. Yargı kararına göre iade edilmesi gereken Seydişehir Alüminyum için 5 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmamıştı.
– TÜPRAŞ’ın yüzde 14,76 oranındaki hissesinin İMKB ’de satılmasına yönelik yargının iptal kararlarının uygulanmaması için de Bakanlar Kurulu kararı çıkmıştı. TÜPRAŞ için ilk ihale 2004 yılında yapılmıştı. İsrail’li Sami Ofer’in aldığı hisselerle ilgili satış iptal edilmişti. Tüpraş daha sonra Koç-Shell ortaklığına satılmıştı. Tüpraş için Danıştay’ın aldığı yürütmeyi durdurma kararının fiilen imkansızlık içerdiği belirtilmişti.
– SEKA Balıkesir ise 2003 yılında Albayraklar Grubuna satılmıştı. İhale daha sonra yargıya taşındı. Yürütmeyi durdurma ve iptal kararları alındı. Ancak bu ihalede de yargı kararları uygulanmamıştı.
– Çeşme Limanı da 2003 yılında Ulusoy Ortak Girişim Grubuna satılmış ihale iptal edilmişti.
– Kuşadası Limanı’nın 30 yıllık işletme hakkı 28 Nisan 2003 tarihinde ihale edilmişti. İhaleye katılan 3 firmadan Kuşadası’nda kurulu çok ortaklı Limaş A.Ş. 36 milyon lirayla en yüksek fiyatı vermiş ancak parayı ödeyememiş ek süre istemişti. Özelleştirme İdaresi ek süre vermemiş ihaleyi ikinci sırada yer alan İsrailli işadamı Sami Ofer’in oğlu Eyal Ofer’in sahibi olduğu Royal Caribbean Cruise, Avrasya Yatırım ve Ege Ticaret’ten oluşan konsorsiyumun teklif ettiği 27 milyon liralık teklifi kabul etmişti. Limaş daha sonra dava açtı, ihale 2010 yılında iptal edildi.

 

Paylaş: