Mesleki Yeterlilik Sisteminde KOSGEB Teşvikleri

Paylaş:

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), tarafından Genel Destek Programı kapsamında KOBİ’lere sağlanan 15 farklı konu arasında yer alan mesleki yeterlilik alanındaki destekler de artırıldı. Belgelendirme desteğine, nitelikli eleman istihdam desteği ile danışmanlık desteği eklenerek; destek kapsamları genişletildi.

Buna göre; 

1) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 

Başvuru tarihi itibarıyla son on iki ay içerisinde istihdam edilmemiş olmak ve işletmede tam zamanlı olarak çalışmak kaydıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca verilen Seviye 5 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip yeni eleman istihdamı için destek verilecek. Bu destekten aynı anda iki eleman yararlanılabilecek. 

Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, başvuru tarihinden önceki son otuz gün içinde istihdam edilmiş olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç kırk beş gün içinde istihdam edilmesi gerekmektedir. 

Her bir eleman için aylık üst limit 1.500 TL (istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş olması veya kadın veya başvuru tarihi itibarıyla otuz yaşından gün almamış olması halinde bu üst limitlere 1.000 TL ilave edilmektedir), destek üst limiti 50.000 TL’dir.  

2) Danışmanlık Desteği 

İşletmelerin; 16UY0251-6 KOBİ Danışmanı (Seviye 6) MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi bireylerden; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilmektedir. 

Destek üst limiti 22.500 TL’dir. 

3) Belgelendirme Desteği 

İşletmelerin; TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alacakları personel belgelerine ilişkin giderlere destek verilmektedir. 

Destek üst limiti 30.000 TL’dir. 

Desteklere ilişkin detaylı bilgi, diğer destekler ve başvuru formlarına aşağıdaki adreslerden ulaşılabilmektedir: 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi

http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/17.01.2018_Genel_Destek_Program%C4%B1_Uygulama_Esaslar%C4%B1.pdf

Paylaş: