KİPLAS Ekibi MYK’nın 2016-2020 Stratejik Raporu için Ankara’daydı

Paylaş:

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) 2016-2020 Stratejik Planı hazırlık çalışmaları kapsamında tüm tarafların görüşlerinin alınabilmesi için düzenlenen Ortak Akıl Platformu çalışması 10 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da MYK merkezinin TYÇ Salonunda gerçekleştirildi.

Ortak Akıl Platformu Çalışması, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)’nin moderatörlüğünde MYK Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlandı. TÜBİTAK-TÜSSİDE’nin marka tescilli ürünü olan Ortak Akıl Platformu®” çalışması yönetim faaliyetlerinin mümkün olduğu kadar tüm tarafların görüşleri alınarak yapılabilmesi için geliştirildi.

KİPLAS’tan Kimya Sektörü Test ve Belgelendirme Merkezi (KİTEM) Yöneticisi ve KİPLAS İktisadi İşletmesi Müdürü Kimyager Seçil Utku ŞAHİNTÜRK ile KİPLAS Mesleki Yeterlilik Sistemi Sorumlusu Erdem Abaka’nın katıldığı çalışmanın açılışını MYK Başkanı Bayram Akbaş gerçekleştirdi.

Çalışmada Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (AKTOB), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Koçluk Platformu Derneği, Türkiye İnsan Yönetimi derneği (Peryön), Türkiye Esnaf ve Sanatkarları konfederasyonu (TESK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), TİSK, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (UGETAM), Ankara Sanayi Odası, Norm Eğitim Danışmanlık Derneği, Metal Sektörü Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (SİBEM), İstanbul Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Çağrı Merkezleri Derneği, DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS), Hacettepe Üniversitesi, ASO 1. OSB Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi İktisadi İşletmesi, Takım Tezgahları Sanayici ve İşadamları Derneği Mesleki Test ve Belgelendirme Merkezi İktisadi işletmesi (TİAD), HAK-İŞ, ÇEİS, TÜSİAD, Türkiye Liman İşletmeleri Derneği, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi (ANAPER) temsilcileri ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlarından oluşan bir ekip yer aldı.

Bir gün boyunca süren çalışmada ekipler TÜSSİDE yetkililerinin moderatörlüğü altında çok katılımlı bir ortamda beyin fırtınası yaparak fikirlerini sundular.

Elde edilen veriler TÜSSİDE uzmanları tarafından değerlendirilerek Çevre Analizlerine esas teşkil edecek GZFT (SWOT) çalışmaları olarak raporlanacak ve MYK’nın 2016- 2020 Stratejik Planında yer alacak.

Paylaş: