KİPLAS’TAN KİMYA SEKTÖRÜNDE İSG 4.0 PROJESİ

Paylaş:

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS), Endüstri 4.0’ın ortaya koyduğu teknolojik yenilikler ve bunların iş sağlığı ve güvenliğinde yaratacağı potansiyel etkiler konusunda sektörümüzün güçlenmesi ve farkındalık yaratılması amacıyla “Kimya Sektöründe İSG 4.0 Projesi’’ne imza atıyor.

Son yıllarda tüm dünyada çalışma hayatı, Endüstri 4.0’ın etkisiyle çok hızlı bir değişim ve dönüşüme tanıklık ediyor. İleri dijital ve fiziksel teknolojileri bir araya getiren ve günümüzde üretimin her alanındaki etkisi katlanarak artan Endüstri 4.0, tüm sektörlerde dijitalleşmeyle birlikte iş yapma şekillerinde ve mesleklerde değişimleri de beraberinde getiriyor.

Diğer sektörlere ham madde girdisi sağlayan ve Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan kimya sektöründe de Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin ivmesi giderek artıyor.

İş sağlığı ve güvenliği de Endüstri 4.0’ın getirdiği teknolojik yeniliklerden ve değişimden en fazla etkilenen unsurlardan biri oluyor. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm sürecinin temel yapı taşlarının iş sağlığı ve güvenliği alanına entegre edilmesi sayesinde, çalışanların sağlık ve güvenliklerinin proaktif olarak korunmasını amaçlayan, insan ve makine uyumunu en üst düzeye çıkararak güvenliği sağlayan yeni uygulamalara ihtiyaç artıyor. Bu noktada köklü tarihinde birçok ilke imza atan ve proaktif yaklaşım ile faaliyetlerini çeşitlendirerek hizmet kalitesini daima yüksek seviyeye taşımayı hedefleyen KİPLAS, çalışma hayatının en önemli unsurlarından İSG alanında Endüstri 4.0’ın ortaya koyduğu teknolojik yenilikler ve bunların iş sağlığı ve güvenliğinde yaratacağı potansiyel etkiler konusunda Üyelerinin ve çalışanların farkındalığının artırılması hedefiyle “Kimya Sektöründe İSG 4.0 Projesi’’ni hayata geçiriyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje kapsamında kimya sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği riskleri ve kontrol önlemlerinde yaşanan değişimlerin tespit edilmesi ve Endüstri 4.0’ın ortaya çıkardığı teknolojik gelişmelerin, sağlık ve güvenlik kültürüne olan etkilerini görmek amacıyla bir araştırma anketi hazırlandı. Anket sonuçlarının çıktısı olarak Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan teknolojik yenilikler, bunların getirdiği fırsatlar ve tehditler ile İSG riskleri ve algısına yönelik “Kimya Sektöründe İSG 4.0” araştırma raporu hazırlanması hedefleniyor.

Ayrıca proje kapsamında sektörümüzün ve çalışanların farkındalığını artırmak amacıyla, Endüstri 4.0 kavramı, getirdiği yenilikler, sanayideki avantajlar ve dezavantajlar, kimya sektöründe Endüstri 4.0 uygulamaları, kimya sektöründe Endüstri 4.0 uygulamalarının iş sağlığı ve güvenliğine entegre edilmesini sağlayan İSG 4.0 kavramı konularında eğitim modülleri hazırlanması planlanıyor. Bu kapsamda Endüstri 4.0, Kimya Sektöründe Endüstri 4.0 ve İSG 4.0 konularında oluşturulacak 3 adet eğitim modülü vasıtasıyla kimya sektöründe faaliyet gösteren işveren, çalışan, çalışan temsilcisi ve İSG profesyonellerine eğitimler verilmesi hedefleniyor. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerdeki çalışanlara verilecek eğitimler aracılığıyla kimya sektöründeki farkındalığın artırılması ve teknik kapasitenin geliştirilmesi amaçlanıyor. Son aşamada, proje çıktıları hedef grup ve nihai yararlanıcılarla paylaşılacak.

Paylaş: