KİPLAS’ta Minamata Sözleşmesi Toplantısı

Paylaş:

Cıvaya İlişkin Ön Değerlendirme Projesi” kapsamında, KİPLAS Genel Merkezinde “ön değerlendirme toplantısı” yapıldı. Minamata Sözleşmesi’ne uyum sağlamak için farkındalığın artırılması faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen toplantıya TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, UNIDO yetkilileri ve  uluslararası uzmanlar katıldı.

Bu toplantılarda Minamata Sözleşmesi’ne uyum sağlamak için mevcut yasal araçların gözden geçirilmesi,  envanter çalışması, paydaşlar analizi, cıva kullanımı, salınımı ve emisyonları da dahil olmak üzere ulusal cıva profilinin oluşturulması hedefleniyor.

Bilindiği üzere Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) liderliğinde hazırlanan “Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesi” ülkemiz tarafından 24 Eylül 2014 tarihinde imzalandı.

Minamata Sözleşmesi, cıva kullanılan, salınan ya da yayılan ürünler, prosesler ve endüstriler ve bunların cıva içeren atıkları için bazı kontrol ve azaltım tedbirlerini içeriyor. Sözleşme kapsamında, taraf ülkelerin; 2020 yılına kadar bazı cıva içeren ürünlerin üretim, ithalat ve ihracatını yasaklamaları ve bunlara ilişkin atıklarını etkin bir şekilde bertaraf etmeleri, kullanılan cıva miktarını ve salımlarını azaltmaya yönelik stratejiler oluşturmaları gerekiyor.

Süreç içerisinde büyük endüstriyel tesislerden kaynaklanan emisyonları ve salımları azaltmak için belirli zamanlar dâhilinde yeni açılacak tesislerde Mevcut En İyi Teknolojilerin kullanılması, mevcut tesislerin de belirli bir plan çerçevesinde emisyonlarını azaltmaları zorunlu hale getirilecek.

Minamata Sözleşmesine taraf olunmasıyla birlikte cıvaya ilişkin ülkedeki mevcut durumun belirlenmesi ve sözleşmenin ülkemizde uygulanabilmesini hedefleyen süreç,  Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilen ve ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği içerisinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde, UNIDO tarafından yürütülüyor.

Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Biriminden Volkan Doğan ile temas kurabilirsiniz.

Paylaş: