KİPLAS SEÇ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27
0
Paylaş:

KİPLAS tarafından, üye işyerlerinin İSG konusundaki sorunlarının çözümlerine katkı sunmak üzere oluşturulan ve ilk toplantısını 29 Eylül 2022 tarihinde üyelerimizin iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile Intenseye firmasından yetkililerin katılımıyla gerçekleştiren KİPLAS Çalışma Grubu toplantısının ikincisi, kapsamına çevre konusunu da dâhil ederek üyelerimizin SEÇ profesyonellerinin katılımıyla 17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda KİPLAS İş Güvenliği Uzmanı Özlem Demir, 2023 yılında yapılacak KİPLAS İSG İyi Uygulama Ödülleri Programı hakkında bilgi aktardı. Sonrasında İSG ve Çevre Mevzuatı uygulamalarında yaşanan sorunlar ele alındı. Rehber/Eğitim hazırlama çalışmalarına ilişkin talep ve önerilerin de değerlendirildiği toplantıda çalışma grubu üyelerinin kendi işyerlerinde gerçekleştirilen iyi uygulama faaliyetlerinden örnekler sunuldu. Sonraki toplantılarda ele alınması düşünülen sorun ve konulara ilişkin görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından toplantı sona erdi.

Paylaş: