KİPLAS Projeleri Devam Ediyor

Paylaş:

Hizmet anlayışı ve çeşitliliğiyle çalışma hayatında farklı konuma sahip KİPLAS’ın yeni projeleri başladı.

Eylül 2014 tarihi itibariyle başlayan projelerden ilki ÇSGB AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarını Geliştirme Program Otoritesi tarafından yürütülen Mesleki Ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması projesi kapsamında başvurusu yapılan Kimya Sektöründe Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi (CHEM-VET).

KİPLAS bu projeyle mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin özellikle müfredat, öğrenme yöntemleri, öğretmenler ve okul yöneticileri temel alınarak artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Boya, Kompozit, İlaç ve Akaryakıt dallarında “Piyasanın talebiyle uyumlu, standardı ve belgelendirmesi olan müfredat” eksikliği sorununa çözüm sunmak adına KİPLAS, proje kapsamında farklı sektörlerden 9 meslek için, Meslek Standartları ile uyumlu Hayat Boyu Öğrenme modülleri hazırlayacak.

Projenin faaliyetleri arasında bir “e-öğrenme” yazılımı geliştirilmesi de bulunuyor. KİPLAS’ın yürüteceği projenin diğer faaliyetleri arasında ayrıca İstanbul’da bulunan 6 mesleki eğitim kurumunun kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi/programlarının iyileştirilmesiyle 30 mesleki eğitim kurumu çalışanı ile özel sektörden 30 usta öğreticiye eğitim semineri düzenlenmesi ve mesleki eğitimini yarıda kesmiş 30 kişiye yönelik seminer düzenlenmesi de yer alıyor.

KİPLAS bu projeyle mesleki yeterlilik konusunda hedef grubun bilgilendirilmesini, Boya-Kompozit-İlaç-Akaryakıt dallarında mesleki ve teknik eğitimin, hayat boyu öğrenmenin (H.B.Ö) teşvik edilmesini ve meslek liseleri, teknik liseler, sivil toplum, sosyal ortaklar ve özel sektör işbirliğinin güçlenmesini amaçlıyor.

Nihai faydalanıcı olarak Milli Eğitim Bakanlığının yer aldığı projede KİPLAS’a Kadırga Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi proje ortağı olarak ve Kompozit Sanayicileri Derneği, DYO ve Pharmavision ise iştirakçi olarak destek verecek.

Afetlere hazır mısınız?

KİPLAS’ın yürütmeye başladığı diğer projeyse sektörlerin önemli bir ihtiyacına daha cevap vermeyi hedefliyor.

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Afetlere Hazırlık Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen bu projenin adıysa Kimya Sektörü Afetlere Hazırlık Sistemi Projesi (Kim-Ahs).

Bu proje ile de KİPLAS Türkiye’nin sanayi üretiminin lokomotifi olan İstanbul’un afetlere hazırlık konusunda da hem sektöre hem ülkeye model teşkil etmesine aracılık sağlayarak İstanbul’da afet yönetimi için bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesi ve olası afet ve kaza risklerinin minimuma indirilmesini hedefliyor.

Buna göre projenin ana hedefleri şöyle şekilleniyor:

İstanbul’da Kimya Sektörü için Afet Yönetim Sisteminin etkinleştirilmesi, uygulama kapasitesinin artırılması ve afet risklerinin azaltılması.

Afet Yönetimi Planlaması için bir yazılım geliştirilmesi ve uygulamaya konarak acil durum eylem planlarının oluşturulması.

Afetlere yönelik farkındalık için düzenli bilgilendirme ve yönlendirme yapacak bir Afetlere Hazırlık Koordinasyon Biriminin Kurulması.

İstanbul’da, Kimya Sektöründe faaliyet gösteren üretici, ihracatçı ve depolardan oluşan toplam 200 firmanın hedef grup olarak öngörüldüğü projede KİPLAS’a Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği iştirakçi olarak destek verecek.

(KİM-AHS) Projesi kapsamında, Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri Sendikası KİPLAS bünyesinde bir Afetlere Hazırlık Koordinasyon Birimi oluşturulması da hedefler arasında.

Kurulacak bu birimin, firmaların devamlı faydalanabilecekleri bir başvuru noktası olması ve proje bitiminden sonra da ilgili firmalara yazılımı tanıtmaya ve destek vermeye devam ederek projenin sürdürülebilirliğini sağlaması amaçlanıyor.

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)’ın bundan önce yürüttüğü Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Hibe Programı kapsamında hazırlanan ve toplam bedeli 280.000 € olan “Kimya Sektörü Sınav ve Belgelendirme Merkezi Kurulumu (KİTEM)” ise faaliyete geçmiş durumda.

Paylaş: