KİPLAS Küresel İlkeler Sözleşmesi Sorumluluk Bildirimi (COE) Yayınlandı

Paylaş:

Birleşmiş Milletler Global Compact’in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili on ilkesini desteklediğini belirterek Global Compact imzacısı olmayı 4 Ağustos 2015’te taahhüt eden KİPLAS, 22 Eylül 2015 tarihinden beri de Global Compact imzacısı.

Buna göre KİPLAS, UN Global Compact ve ilkelerini stratejilerinin, kültürünün ve günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi ve özellikle “Binyıl Kalkınma Hedefleri” başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen işbirliği projelerinde yer almayı taahhüt ediyor.

Bu doğrultuda hazırlanan KİPLAS tarafından hazırlanan Küresel İlkeler Sözleşmesi Sorumluluk Bildirimi Global Compact sayfasında yayınlandı. İlgili web sayfasına ulaşmak için…

Bildirimi doğrudan görmek için…

“Küresel İlkeler Sözleşmesi” nedir?

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

31 Ocak 1999’da Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan iş dünyası liderlerine “Binyıl Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda bir çağrıda bulunmuştu. Annan, iş dünyası liderlerini, özetle, yeni küresel ekonominin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli olan çevresel ve sosyal dayanakların oluşturulmasına destek vermeye ve tüm dünya hakları için küresel yatırımlar yapmaya davet etmişti.

Küresel İlkeler Sözleşmesi olarak adlandırılan bu çağrının resmi bir nitelik kazanması ise, 26 Temmuz 2000 tarihinde BM merkezinde yapılan bir toplantıyla gerçekleşti.

“Binyıl Kalkınma Hedefleri” nelerdir?

Türkiye’nin imzaladığı ve 2015 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen Binyıl Kalkınma Hedefleri şunlardır:

  1. Mutlak yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşayan kişi sayısının yarıya indirilmesi,
  2. Dünyada herkesin ilkokulu tamamlaması,
  3. Cinsiyet eşitliğinin öne çıkarılması,
  4. Beş yaş altındaki çocuk ölümlerinin üçte iki oranında azaltılması,
  5. Gebelik ve doğum esnasındaki anne ölüm oranlarının dörtte üç oranında azaltılması,
  6. HIV/AIDS, sıtma ve tüberküloz gibi diğer salgın hastalıkların yayılmasının önlenmesi,
  7. Çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması,
  8. Yardım, ticaret ve borç yükünün azaltılmasıyla ilgili hedefler içeren bir kalkınma için küresel ortaklığın geliştirilmesi.

Küresel ilkeler nelerdir ya da Sözleşme’yi imzalayan bir kurum hangi ilkeleri benimsediğini taahhüt etmektedir?

Küresel İlkeler Sözleşmesi özel sektör kuruluşlarını, 10 temel evrensel ilkeye uymaya çağırmaktadır. Dünyanın her yerinde bu evrensel ilkelerin iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürünün bir parçası haline gelmesi için çalışmaktadır.

UN Global Compact 10 Temel İlkeyi görmek için tıklayınız…

Paylaş: