KİPLAS Global Compact üyeliği

Paylaş:

Sendikamız KİPLAS UN Global Compact’in insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili on ilkesini desteklediğini belirterek Global Compact imzacısı olmayı taahhüt etti. 04.08.2015 tarihli ve KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur imzalı resmi başvuruya göre KİPLAS; UN Global Compact ve ilkelerini sendikamızın stratejilerinin, kültürünün ve günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi ve özellikle Binyıl Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen işbirliği projelerinde yer almayı taahhüt ediyor.

Sürecin ilerleyen safhalarında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Paylaş: