KİPLAS BAŞKANI LEVENT KOCAGÜL SOSYAL DİYALOG ÇALIŞTAYINA KATILDI

Paylaş:

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ana yararlanıcısı olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi teknik desteği ile yürütülen ‘Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında düzenlenen “Petrol, Kimya, Lastik, Plastik ve İlaç İşkolunda Sosyal Diyalog Çalıştayı” 27 Kasım’da İstanbul’da yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ILO Türkiye Ofisi, Kocaeli Üniversitesi, Lastik-İş Sendikası ve Petrol-İş Sendikasından temsilcilerin yer aldığı Çalıştaya, KİPLAS’tan Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül katıldı. Türk Mevzuatı ve ILO Sözleşmeleri Çerçevesinde Sosyal Diyalog, Kimya Sektöründe Sendikal Faaliyetler ve Gelişmeler, Kimya Sektöründe İşveren Kesiminin Faaliyetleri ve Gelişmeler başlıklarındaki konular ele alındı.

KİPLAS Başkanı Levent Kocagül ‘’Kimya Sektöründe İşveren Kesiminin Faaliyetleri ve Gelişmeler’’ başlıklı bölümde yaptığı konuşmada ekonomik ve sosyal konular ile çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bizi birleştiren bir “sendika” kimliği var, biz birlikte varız

Türkiye’de işçi-işveren kesimleri arasında ‘Sosyal Diyalog’ konusunda yaşanan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocagül; “Burada bizim 2 değerli partnerimiz, sosyal ortağımız var, biz birlikte varız, bizler de diyalogu sürüklemeyeceksek bizim gibi kurumlar dışında kimler yapabilir bunu? Bireysel değil kurumsal bir irade ortaya koymamız gerekir’’ dedi.

Kocagül zorlu ekonomik koşullarda diyaloğun her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak; ‘’Diyalog sonuç üretmiyorsa diyalog değildir. Diyalog zor bir süreç. Bizim, çoğu zaman müzakere masalarında olan diğer sendikaların söylediklerini ve söylemek istediklerini arka planda anlamak gibi bir misyonumuz var. Onu dönüştürmemiz gerekiyor. Sadece dinlemek değil duymak gerekiyor. ‘’Sadece biraz ezber bozmamız gerekiyor. Çünkü belli şeylere gelenekler diye tutunarak kalmak açıkçası bizi tutuculuktan çok öteye götürmüyor. İşçi sendikası, işveren sendikası ve işletmelerde geleneklere ve bizi biz yapan değerlere saygı duymalıyız sonuna kadar sığınmalıyız, ama yeniliklere de açık olmalıyız’’ şeklinde konuştu.

KİPLAS Başkanı Kocagül sendikal faaliyetlerin birleştiriciliğine değinerek ‘’Bizi birleştiren bir ‘sendika’ kimliği var. Eğer bir gün bir işçi sendikası gerçekten işletme odaklı bakarak bazı öneriler getirebilir, bir işveren sendikası da işletmeyi gerçekten çalışan odaklı ve işveren odaklı öneriler üretir halde müzakere masasında buluşturabilirse, bence o gün zaten birçok sorunu aşmış olma ihtimalimiz var demektir, bizim 3 yıllık 6 yıllık planlamalarımız, çabalarımız belki bugün için değil belki yarın için değil ama gelecek kuşaklar için Türkiye’nin geleceği için mutlaka bir yerde birleşecek noktalar olacaktır’’ diyerek sözlerini noktaladı.

 

Paylaş: