KİPLAS Bağımsız Saha Denetimleri devam Ediyor

Paylaş:

GEBKİM – KİPLAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞBİRLİĞİ

KİPLAS’ın teknik hizmetler kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler arasında yer alan 3. Göz/Bağımsız Saha Denetimleri devam ediyor.

KİPLAS ile Türkiye’nin ilk Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olan GEBKİM – Kocaeli-Gebze V (KİMYA) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokole dayanılarak yürütülen işbirliği çerçevesinde 2014 yılının Mart ayından bu yana GEBKİM katılımcılarına yönelik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim ve denetim hizmeti veriliyor.

GEBKİM’de faaliyet gösteren Kimya sektörü işletmelerinin kuruluşu ve inşaatı aşamasından üretime geçinceye kadarki süreçlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile Ulusal ve Uluslararası Standartlara uygunluğunun denetlenmesi noktasında 3. Göz / Bağımsız Denetimler gerçekleştiriliyor.

Denetimler sonucunda elde edilen bulgular raporlanarak işletme yönetimleri ve GEBKİM Bölge Müdürlüğü ile paylaşılıyor. Denetimler sonucunda yalnızca raporlama yapılmıyor, işletmelerin düzeltici faaliyetler yürütmesi ve önleyici tedbirler alması için de gerekli danışmanlık sağlanıyor.

KİPLAS’ın GEBKİM’de 2017 yılında 30 işletmeye toplam 43 bağımsız denetim gerçekleştirdi. Denetimler yıl boyunca periyodik olarak devam ediyor ve işletmelerin düzeltici faaliyetleri de takip ediliyor.

3. GÖZ / BAĞIMSIZ İSG DENETİMİ nedir?

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevcut organizasyon ve uygulamaların, yürürlükte olan mevzuat açısından değerlendirildiği ve tespit edilen uygunsuzlukların optimal seviyede düzeltilmesi ve işveren tarafından yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi açısından bir yol haritasının sunulduğu, işyerleri ile bir ilişkisi bulunmayan bağımsız kişilerce gerçekleştirilen denetim ve gözetim faaliyetleridir.

Bu denetimler sayesinde, işyerlerinin İSG açısından tüm eksiklerinin giderilmesi, sistemlerinin devamlı iyileştirilmesi ve Bakanlık İş Müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlere azami ölçüde hazır olması sağlanmaktadır.

Paylaş: