Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektöründe 7 Adet Ulusal Yeterlilik Kabul Edildi

Paylaş:

KİPLAS Basın Yayın Servisi

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında 07 Ekim 2010 tarihinde Ulusal Yeterlilik hazırlamak üzere imzalanan işbirliği protokolü imzalanmıştı.

Bu protokol kapsamında KİPLAS ve Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) işbirliğinde Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 3) ve Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (Seviye 4) taslak yeterlilikleri hazırlandı.

Bunun yanı sıra KİPLAS ve Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) işbirliğinde Boya Üretim Operatörü  (Seviye 3), Boya Renk Ayar Elemanı (Seviye 3), Boya Dolum Operatörü  (Seviye 3), Boya Üretim Sorumlusu (Seviye 4), Boya Üretim Sorumlusu (Seviye 5) taslak yeterlilikleri de hazırlandı.

Hazırlanan taslaklar, 14-15 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi 7. toplantısında görüşüldükten sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 04/07/2012 tarih ve 2012/49 sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilikler olarak yürürlüğe girdi.

Ulusal Yeterliliklerde Belgelendirme Süreci Nasıl İşleyecek?

MYK tarafından kabul edilen söz konusu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen kuruluşların sağlamaları gereken çeşitli şartlar var.

Buna göre bu faaliyetleri yürütmek isteyen kuruluşların ilgili yeterliliklerde, TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmeleri gerekiyor. Ayrıca Mesleki Yeterlilik ile Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği ile belirlenmiş şartları sağlamaları gerekiyor.

Akreditasyon şartını sağlayamayan kuruluşların ise Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre akreditasyon sürecinde UYÇ’ deki ulusal yeterliliklere atıf yaparak belgelendirme yapabilmeleri için Mesleki Yeterlilik Kurumuna yetkilendirilme ön başvurusunda bulunmaları gerekiyor.

Akreditasyon sürecinin tamamlanmasını takiben gerekli şartları sağlayarak MYK tarafından yetkilendirilen kuruluşlar UYÇ’deki ulusal yeterliliklere göre MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini verebilecek hale gelebiliyorlar.

Ulusal Yeterliliklerde Bireylerin Belgelendirilmesi

Söz konusu ulusal yeterliliklerde, kuruluşların yetkilendirilmesini takiben ilgili kuruluş /kuruluşlar tarafından sınav ve belgelendirme faaliyetleri başlatılarak bireylere ilgili yeterliliklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgeleri verilmeye başlanacak.

Paylaş: