Kimler iş güvenliği uzmanı çalıştıracak? / Resul Kurt / Star Gazete

Paylaş:

Star Gazete’den…

Ülkemizdeki işkazası sayısının oldukça fazla olması, aileleri, çalışanları ve işverenleri mağdur ettiği gibi, ayrıca devlete de ciddi kayıplar vermektedir.

Maalesef ülkemiz dünyada en fazla iş kazası olan ülkelerden birisidir. Yapılan bütün uyarı ve denetimlere rağmen işkazası sayısında ciddi bir azalma olmadı.

İşte hem kazaları azaltmak ve bilinçli çalışmayı sağlamak, hem de iş sağlığı ve güvenliğini çalışma hayatının her alanında etkin kılmak için yeni iş sağlığı ve güvenliği yasası yayınlandı ve kademeli olarak yürürlüğe girecek. Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenlere bir takım yükümlülükler getirildi.

Eğitim verilecek

İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir. Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

Risk değerlendirmesi yapılacak

İşverenlerin risk değerlendirmesi yapması veya yaptırması, acil eylem planı yaptırması, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim verdirmesi, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırması gibi önemli yükümlüklerle karşı karşıya olacak.

Risk değerlendirmesinde; belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu, kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi, işyerinin tertip ve düzeni, genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu  gibi konular dikkate alacak.

İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirleyecek.

İş güvenliği uzmanı çalıştırılacak

Kademeli olarak iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu getiriliyor.

-Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra (30.06.2014),

-50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra (30.06.2013),

– 50’den fazla çalışanı olan az tehlikeli,  tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdamı ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi söz konusu olacak. Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilecek. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilecek. Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilecek. İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uyulmaması durumunda ciddi para cezaları uygulanacak.

Paylaş: