4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu