“İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı” Semineri Gerçekleştirildi.

Paylaş:

Çalışma hayatını çok yakında ilgilendiren bir tasarı olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı” Başbakanlık tarafından 3 Nisan 2012 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuştu.

Bu Kanun Tasarısı 11 Nisan 2012 tarihinde, Esas Komisyon olan Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ile Tali Komisyonlar Adalet Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu’na intikal ettirildi. Söz konusu Komisyonların tasarı üzerindeki çalışmaları  görüşmeleri halen devam etmektedir.

Konfederasyonumuz TİSK ise tasarı ile getirilen yenilikler ve tasarının uygulamada neden olabileceği aksaklıklar ile ilgili olarak, kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla, 25 Nisan 2012 tarihinde bir Seminer düzenledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Faruk ÇELİK’in de katıldığı söz konusu Seminerde, Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT, Prof. Dr Nurşen CANİKLİOĞLU ve Prof. Dr. Tankut CENTEL Tasarıya ilişkin birer tebliğ sundular.

Gerçekleştirilen Sunumlar için:

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr Nurşen CANİKLİOĞLU

Prof. Dr. Tankut CENTEL

Seminere katılan ve Yasa tasarısının bütün maddelerini konuşmaya, bu konuda katkı almaya hazır olduklarını anlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK şöyle konuştu:

”Bir iş kazası meydana geliyor, omuzlarıma öyle bir yük biniyor ki o gün yerin altına geçmek istiyorum”

Mevzuattaki eksiklikleri gidermek gibi bir sorumlulukları olduğunu anlatan Çelik, aksi takdirde bu sıkıntıların yaşanmaya devam edeceğini ve buna kayıtsız, duyarsız kalmalarının mümkün olmadığını söyledi.

Çelik, ”Bunlar devam etsin, mevzuat eksikliğinden dolayı gerekli altyapı çalışmalarının gerçekleşmemesinden dolayı ölümler devam etsin, bakanlık da devam etsin gibi bir yaklaşım benim dünyamda yeri olmayan bir yaklaşımdır” dedi.

Memnuniyet varsa yasa niye çıkmıyor

Düzenlemeyi bir an önce Meclis’ten çıkarmak istediklerini dile getiren Çelik, ”Memnuniyet varsa yasa niye çıkmıyor. Eğer başka bir durum varsa, değiştirilecek bir durum varsa onu konuşmaya hazırız, bu işin bir an önce çözümünden yanayız ama tarafların açık ve şeffaf olmasını istediğimi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

1 milyon 406 bin iş yerinin sadece yüzde 2’sinde iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu olduğunu belirten Çelik, iş kazalarının yüzde 57’sinin iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu olmayan bu iş yerlerinde meydana geldiğini kaydetti.

Faruk Çelik’in konuşmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için Bakanlık sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Paylaş: