İş Başında Eğitim Ulusal Ağı kuruluyor

728
0
Paylaş:

Küresel İş Başında Eğitim Ağı’na (GAN) üye olunmasının ardından TİSK tarafından bu çerçevede, ülkemizde bir Ulusal Ağ kurma kararı almıştır.

GAN Ulusal Ağı’nın koordinasyon ve yönetimini TİSK üstlenmiş olup, faaliyetlerin yürütülmesinde temel rol şirketlerin olacaktır.

GAN Üyeliğinin Şirketlere ve İşveren Örgütlerine Faydaları nelerdir?

  • İşbaşında eğitim programlarının nasıl kurulacağına dair, başarılı şirketlerin iyi uygulama örneklerini içeren bilgilere özel erişim,
  • Dünya politika gündeminde kilit önceliği olan, gençlerin istihdamının teşviki konusundaki şirket katkılarının uluslararası alanda tanıtılması ve görünürlük sağlanması,
  • Sektörel ve sektörler arası ortaklıkların kurulma potansiyeli,
  • Yükselen piyasalardaki becerilere ve gençlere erişim imkânı,
  • Maliyet etkin, tek durak paket program.

GAN Ulusal Ağı’na üye olmak isteyen şirketlerin, GAN’ın üç temel prensibini kabul etmesi gerekmektedir.

GAN üyelerinin benimsemeleri gereken basit fakat güçlü üç temel prensip şunlardır:

  1. Şirketlerin insan kaynakları kalkınma stratejisinin bir parçası olarak, işgücüne işbaşında eğitim taahhüdü verilmesi ve bunun görünürlüğünün güçlendirilmesi,
  1. İşbaşında eğitim ve staj konularında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,
  1. Etkili bilgi paylaşım eylem planlarını ve ortaklıkları desteklemek, bu konudaki uluslararası işbirliğini güçlendirmek için, küresel ve yerel düzeyde ilgili şirketlerin bir ağ ortamında toplanmasının desteklenmesi.

Ulusal Ağ kapsamında TİSK; ilgili şirketlerin bilgilendirilmesi ve iyi örneklerin paylaşılması için toplantı düzenlenmesi, şirketlerin GAN prensiplerini imzalayarak Ulusal Ağ’a katılımının sağlanacağı bir organizasyon, şirketler ile birlikte çeşitli medya kampanyalarının yürütülmesi ve işverenlerin mesleki eğitimdeki rollerinin artırılması konusunda bütün paydaşların katılımının sağlanacağı bir toplantı düzenlenmesi gibi, bir dizi faaliyet yürütecektir.

Paylaş: