ILO 107. Uluslararası Çalışma Konferansı bugün sona eriyor

Paylaş:

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 107. Uluslararası Çalışma Konferansı bugün sona eriyor. 28 Mayıs’ta Cenevre’de başlayan Konferansa ülkemizden devleti temsilen Çalışma Bakanlığı, çalışan kesimini temsilen Memur-Sen ve Hak-İş ile İşveren kesimini temsilen TİSK katılıyor. Uluslararası Çalışma Konferansında KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol Kiresepi de TİSK Yönetim Kurulu üyesi olarak Türkiye Delegasyonunda yer alıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder, 107. Uluslararası Çalışma Konferansı (ILC) açılışında yaptığı konuşmada, “dünyada artan gerilime” dikkat çekti.

Ryder, “Konferans ve ILO’nun başarısı için önkoşul” olan “üçlü yapı ruhu, uzlaşma ve oydaşma”nın delegeler tarafından sergilenmesi için çağrı yaptı. Ryder, çok taraflılığın uluslararası işbirliği için yarattığı gittikçe büyüyen zorluktan söz etti. Dünyada “yeni bir vahşilik” olduğunu vurgulayan Genel Direktör, “Örgütümüz ve Konferansımız, kendi tutumu ve başardığı sonuçlarla, bu kötü etkiye karşı bir duvar teşkil edeceğine” dair taşıdığı güçlü inancını dile getirdi.
Bu ortamda, Konferans’ın sosyal diyalogu tartışmasının oldukça yerinde olduğunu, çalışma hayatında yaşanan dönüşümlere uyum sağlamada bir araç olarak sosyal diyalogu daha etkili hale getirmek için bir fırsat teşkil ettiğini belirtti.

Geleceğe dönük olarak ise Ryder, Çalışma Hayatının Geleceği Küresel Komisyonu tarafından gelecek yıl başlarında önemli bir rapor yayınlanacağını belirtti ve “çalışma hayatının geleceği demek, ILO’nun geleceği demektir” dedi.

Ryder ayrıca, süregiden toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kapatmak için yenilikçi eylem çağrısı yapan “İşyerinde Kadın Girişimi: Eşitlik Seferberliği” konulu raporunu tanıttı. “İşgal altındaki Arap topraklarında işçilerin durumu” başlıklı yıllık raporunun, işgücünün durumu hakkında söyleyecek çok az olumlu şeye sahip olduğuna, ancak o bölgelerde çalışan insanların karşı karşıya olduğu gerçeklikleri iyileştirmeye yönelik ILO eyleminin taşıdığı potansiyele işaret etti.

Konferans’ın birinci gününde, Ürdün Çalışma Bakanı Samir Murad,
Konferans’ın Başkan Yardımcıları olarak İsviçre’den Jean-Jacques Elmiger (Hükümetler), Birleşik Arap Emirlikleri’nden Khalifa Khamis Mattar (İşverenler) ve Japonya’dan Akiko Gono (İşçiler) seçildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün genel politikalarını belirleyen Uluslararası Çalışma Konferansı, yılda bir kez İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanıyor. Yıllık “dünya emek parlamentosu”, ILO’nun 187 üye devletinden 5.000’i aşkın hükümet, işçi ve işveren temsilcisini buluşturuyor. Konferansa bugünkü oturumların ardından sona erecek. KAYNAK: ILO Resmi Sayfası

Paylaş: