İlaç Üretimi için Uygulama Sınav Alanı Kuruluyor…

Paylaş:

KİPLAS’ın kurduğu Kimya Sektörü test ve Belgelendirme Merkezi KİTEM ekibinden Seçil Utku Şahintürk ve Erdem Abaka, Gebze Kimya OSB-GEBKİM içinde İlaç Üretimi belgelendirmesi için uygulama sınav alanı kurulumu çalışmaları kapsamında GEBKİM üyesi Ekin Kimya Tic. A.Ş.’ye bir çalışma ziyaretinde bulundu.

Bilindiği gibi Kimya Sektörü Test ve Belgelendirme Merkezi KİTEM, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Refik Baydur’un katkılarıyla OSB içerisinde Boya Üretimi ve Kimya Laboratuvarı çalışanlarına yönelik belge vermek üzere kullanılabilecek iki uygulama sınav alanı kurulumunda son aşamaya yaklaştı. Sınav alanlarının Haziran ayı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Boya ve Kimya Laboratuvarı sınav alanlarına ilave olarak GEBKİM OSB içinde bir de ilaç üretiminde çalışacakların ölçme ve değerlendirilmesini sağlayacak İlaç Üretimi Uygulama Sınav Alanı kurulması planlanıyor.

Bu kapsamda KİTEM ekibi Ekin Kimya Tic. A.Ş.’nin destek önerisi ve Fabrika Müdürü Sayın Serkan Çağlı’nın daveti üzerine işletmenin İlaç Formülasyonu Bölümünde kurulu bulunan İlaç Formulasyon Laboratuvarında Ekin Kimya Formülasyon Sorumlusu Sayın Gürkan Altunok’tan bilgi aldı.

Gürkan Altunok, İlaç üretimi işlemlerinde kullanılacak bir uygulama sınav alanında olması gereken cihaz ve ekipmanlar ile üretimde yer alacak çalışanlarda aranan nitelik ve yetkinliklere ilişkin bilgi ve tecrübelerini KİTEM ekibiyle paylaştı.

KİTEM ne yapacak?

KİTEM, AB üyesi ülkelerde etkin işgücü mobilizasyonu sağlamak, ülkemizde Kimya sektöründe yetkin ve nitelikli çalışan teminini sağlamak için hayata geçirilen proje ile Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanan sektöre özgü Ulusal Yeterliliklere dayalı ölçme/değerlendirme ve belgelendirme yapılmasını hedefliyor.

Ülkemizde Kimya sektöründe mesleki yetkinliklerin kanıtlanması için en etkili yöntem olacak Mesleki Yeterlilik Belgesi verilebilmesi için kurulan Test ve Belgelendirme merkezleri sistemin belge verme ayağını oluşturuyor. Test ve belgelendirme işleminde adaylar teorik ve pratik olmak üzere iki ayrı ölçme işlemine tabi tutuluyorlar.

Pratik sınavlar işi yaparken gözlemleme esasına dayalı olarak gerçek çalışma ortamı ya da ona en yakın şartların sağlandığı alanlarda yapılıyor. Kısacası Mesleki Yeterlilik Belgesi için başvuran aday gerçek bir çalışma ortamında ya da o şartlar sağlanmış bir sınav alanında işi yaparken test ediliyor.

Buna göre özellikle, hâlihazırda çalışıyor olsalar bile, kazanmış oldukları mesleki yetkinliklerini etkili ve kabul gören bir belge ile kanıtlamak isteyenler için mesleki yeterlilik belgeleri oldukça önemli.

Çalışanların bireysel kazanımı ve yetkinliğinin ispatı olan belgeler işverenler için de pek çok avantaj getiriyor. Buna göre bu belgeler adayların iş sağlığı ve güvenliği bilgisi de dâhil olmak üzere o meslekte yetkin olduğunun en önemli kanıtı. İşyerleri bu belgeye sahip çalışanlarına sadece kısa süreli bir ‘işyerine alışma eğitimi’ vererek çalışanların çok daha hızlı bir şekilde etkin işgücüne kazandırabilecekler. Ayrıca işverenler Mesleki yeterlilik Belgesi alan çalışan istihdam ettiklerinde çok cazip teşviklerden de faydalanabiliyorlar.

Mesleki yeterlilik belgeleri çalışmaları devlet ve özel sektör tarafından yakından takip ediliyor.

 

 

 

Paylaş: