KİPLAS İktisadi İşletmesi (Kimya Sektörü Sınav ve Belgelendirme Merkezi) sayfasına ulaşmak için tıklayınız…

Ülkemizde mesleki eğitim ve belgelendirme konusunda arzu edilen hedeflere ulaşmak amacıyla 2010 yılında başlatılan Türkiye’de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (UYEP) Projesi kapsamında 2011 yılında Türkiye’de Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme Merkezleri (Voc-Test) Hibe Programı başlatılmıştır.

Program kapsamında hibe almaya hak kazanan Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası KİPLAS, 21 Mart 2011 tarihinde Kimya Sektörü Test ve Belgelendirme Merkezi KİTEM’i kurmak üzere projeye başlamıştır.

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası KİPLAS’ın yürüttüğü faaliyetler sonucu  proje başarıyla tamamlanarak 21 Haziran 2013 tarihinde kapanmış ve Kimya Sektörü Test ve Belgelendirme Merkezi KİTEM kurulmuştur.

Kimya Sektörü Test ve Belgelendirme Merkezi (KİTEM) kimya sektöründe çalışanların mesleki yeterliliklerinin değerlendirilmesi, sınavların yapılması ve sertifikasyonunun sağlanması konusunda faaliyet göstermektedir.

Bu doğrultuda Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme sistemi oluşturularak  etkin, sürdürülebilir bir Ulusal Yeterlilik Sistemi (UYS) kurulmasına ve geliştirilerek yönetilmesine katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

Kimya Sektörü Test ve Belgelendirme Merkezi KİTEM, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre

Boya Üretim Sorumlusu (Seviye 3),

Boya Renk Ayar Elemanı (Seviye 4),

Kimya Laboratuvarı Analisti (Seviye 4) ve

Kimya Laboratuvarı Sorumlusu (Seviye 5)

yeterlilikleri ile ilgili olarak akredite edilmiştir.

Kimya Sektörü Test ve Belgelendirme Merkezi KİTEM, Mesleki Yeterlilik Kurumu MYK’nın 15 Ekim 2014 tarih ve 2014/66 sayılı kararı ile Yetkilendirilmiş Sınav ve Belgelendirme kuruluşu ilan edilmiştir.