İcatlara vergi istisnası getiriliyor / Dünya

601
0
Paylaş:

Canan SAKARYA

Ar-Ge yaparak, yazılım geliştirerek ortaya konan buluşların satılması, kiralanması, devredilmesi durumunda KDV alınmayacak. Buradan elde edilen kazançların yarısı Kurumlar Vergisi’nden istisna tutulacak. Ar-Ge merkezlerinin kurulmasının teşvik edilmesi için “50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli” istihdam etme şartı değiştirilerek, sektörel ihtiyaca göre 30’a kadar indirme ve sektörler itibarıyla farklılaştırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın Plan Bütçe Alt Komisyonundaki çalışmaları tamamlandı. Bu hafta tasarının komisyon gündemine gelmesi beklenirken, tasarıya önergeyle 50’ye yakın yeni madde eklendi.

Tasarıyla Ar-Ge’ye ve yüksek katma değerli ürünlerin vergisel anlamda desteklenmesi amacıyla yeni düzenlemeler yapıldı. Kurumlar Vergisi Kanununun ‘İstisnalar’ başlıklı 5. maddesine ‘Sınai mülkiyet haklarında istisna ‘ başlıklı yeni bir madde eklendi. Buna göre, Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların; kiralanması sonucunda elde edilen kazanç ve iratlar, devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançlar, Türkiye’de seri üretime tabii tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen kazançlar, Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının yüzde 50’si kurumlar vergisinden istisna olacak. Bu oranı sıfıra kadar indirmeye ve yüzde 100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Bu istisna, buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanacak. Haberin Tamamı için…

Paylaş: