Toplu İş Sözleşmeleri
KİPLAS “İşletme odaklı” müzakere yapar. Bu müzakereler sonucunda üyeleri adına Toplu İş Sözleşmesi akdeder.
Ekonomik kriz durumlarında işçi sendikaları ile temasa geçerek bağıtlanan sözleşmelerde ortama uygun revizeler yapar.
Toplu iş sözleşmeleri kaynaklı davaları prosedür çerçevesinde takip eder.
Üyeleri ile yakın ilişkiler çerçevesinde bilgilendirme yapar, görüş bildirir.
İş kolumuzdaki diğer ve diğer işkollarındaki sözleşmelerle ilgili araştırmalar yapar.
Üyelerinin ücret politikaları belirlemelerinde yardımcı rol oynar.
Yargı Hizmetleri
KİPLAS vizyonu çerçevesinde üyelerinin kardeş kuruluşlarının ve üyesi olmayan kuruluşların da davalarını takip eder.
Talep halinde üyelerinin şirket avukatlarınca takip ettikleri davalarında hukuki yardımda bulunur.
Hizmet yelpazesinin genişlemesi neticesinde üyelerinin Ticaret Hukuku, Fikri Sınai ve Mülkiyet Hukuku ve Rekabet Hukuku ihtilaflarında da yardımcı olur.
Servisçe takip edilen davalarla işveren camiasına örnek kararlar elde eder.
Diğer hizmet birimlerinin çalışmalarına hukuki destek verir, davalarını takip eder.
Müşavere Hizmetleri
Üyelerine İş Hukuku ve Sosyal Mevzuatla ilgili problemlerin çözümünde sözlü ve yazılı hukuki görüş verir.
Üyelerine her türlü adli, hukuki, ekonomik ve sosyal konularda destek verir.
Üyelerine mütalaalarını desteklemek amacıyla konularla ilgili doküman gönderir.
İşyerlerince hazırlanan taslakları denetler ve bu yolla “koruyucu hukuki yardım” sağlar.
Konularla ilgili yasal düzenlemelerin yanında, yargı kararlarındaki gelişmeleri de takip eder ve bu yolla üyelerini doğru bilgilendirmeyi sağlar.
Üyelerin sorunları karşısında, uzmanlık dışı konularda da araştırma yapar ve üyelere bilgilendirme yoluyla destek olur.
Üyelerine “Kılavuz” niteliğinde örnek sözleşme ve belgeler hazırlayarak kullanımlarına sunar.
Hukuki Eğitim Hizmetleri
KİPLAS, üyelerine talep halinde hukuk, mevzuat, uyum ve benzeri konular doğrultusunda işyeri eğitimleri verir.
Eğitim verirken konularla ilgili dokümantasyon desteği sağlar ve bu yolla üyelerinin sağlıklı bir biçimde bilgilenmesini amaçlar.
İş Hukuku ve Çevre Konularında Mevzuat Oluşumuna Katkı Çalışmaları
KİPLAS’ın işveren kesimi çıkarlarını göz önüne alarak oluşturduğu “kabul edilen görüşleri” ile baskı grubu işlevini yerine getirir.
Temsil Çalışmaları
KİPLAS çeşitli özel ve kamusal sektör platformlarında TİSK’i ve sektörü temsilen görev alıp, işveren kesimi görüşlerinin kamuoyuna aktarımında rol alır.