Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi Kapanış Konferansı Gerçekleşti

1261
0
Paylaş:

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) liderliğinde, 7 ülkenin işveren teşkilatlarının ortaklığı ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın işbirliğiyle 4 yıldır sürdürülen “Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Uluslararası Projesi’nin Kapanış Konferansı 31 Ekim 2016 tarihinde TİSK Genel Sekreteri Bülent Pirler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal Sayın ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Müsteşarı, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı François Begeot’nun katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti.

Konferansın ilk oturumunda Proje Koordinatörü Özgür Doğaç GÜRSEL tarafından Projenin ilk iki yıllık dönemi (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) ve  ikinci iki yıllık dönemine (Sürdürülebilirlik Raporlaması) ilişkin olarak projenin bütçesi, içeriği ve sonuçları hakkında bir sunum bir gerçekleştirildi.

Devamında “Proje Sonuçları ve Gelecek Perspektifi” başlıklı Panelde, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Makedonya İşverenler Federasyonu (BCM), Karadağ İşverenler Federasyonu (MEF), Hırvatistan İşverenler Birliği (CEA), Romanya Küçük ve Orta Ölçekli Özel Sektör İşletmeleri Ulusal Konseyi (CNIPMMR), Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odaları (BCCI), Sırbistan İşverenler Birliği, Azerbaycan İşverenler Konfederasyonu (ASK) ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) temsilcilerinin proje hakkındaki yürütmüş oldukları faaliyetler ve gelecekteki temenniler hakkında yaptıkları konuşmaların ardından “TİSK 2016 KSS Ödül Programı” na ilişkin bilgi verildi.  “Sürdürülebilirlik Kategorisi Ödülü” nün KİPLAS’ın müteveffa Başkanı ve TİSK Onursal Başkanı olan Refik BAYDUR anısına “Refik Baydur Özel Ödülü” olarak verileceği belirtildi.

Panel ve KSS Ödül Programı bilgilendirmesinin ardından düzenlenen plaket töreninde Karadağ İşverenler Federasyonu temsilcisine ödülünü KİPLAS Genel Sekreteri Av. Saadet CEYLAN  takdim etti.

kss-saadet

“Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesinde KİPLAS”

TİSK’in yürütmüş olduğu proje kapsamında KİPLAS’tan  Av. Doruk Umut Erdener ve Çevre Yüksek Mühendisi Volkan Doğan 16 – 17 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul’da yapılan KSS Sektörel Uzmanlık sertifikalı eğitimine katılmış ve başarı ile tamamlamıştır.

Bu eğitimin devamı niteliğinde olan ve 24 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Sektörel Uzmanlar için Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi’ ne de Çevre Yüksek Mühendisi Volkan Doğan katılmıştır. Söz konusu Proje kapsamında verilen eğitimlerde, Kurumsal Sosyal Sorumluluk yönetim araçlarından biri olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili on ilkeye dayanan UN Global Compact organizasyonuna da yer verilmiştir.

Türkiye’de UN Global Compact imzacısı İşveren Sendikalarından biri olan KİPLAS’ın  04.08.2015 tarihli resmi başvurusuna göre KİPLAS; UN Global Compact ve ilkelerini,  stratejilerinin, kültürünün ve günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi ve özellikle Binyıl Kalkınma Hedefleri başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen işbirliği projelerinde yer almayı taahhüt etmiştir.

Paylaş: