KİPLAS’ın kısa tarihçesi

KİPLAS İşveren Sendikası, 6 Şubat 1961 tarihinde, 274 sayılı Sendikalar Kanunu’nun kabulünden önce 1961 Anayasası’nın verdiği, sendika kurma hakkına istinaden “Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası” unvanı ile beş kurucu üye ve iki kişilik mütevazi kadrosuyla kurulmuştur.

Bugüne kadar sendika yönetim kadrolarında görev alan yöneticilerinin ve profesyonel kadrosunun azimli ve gayretli çalışmaları neticesinde, her geçen yıl yeni bir gelişme ile bugünkü durumuna gelmiştir.

1982 tarihli Anayasa ile yeniden düzenlenen endüstriyel ilişkiler sistemine göre kabul edilen 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun, işkolların Yönetmeliği’nde getirdiği değişiklikle Kimya, Petrol, Lastik, Plastik, İlaç, Kozmetik ve Deterjan gruplarının birleşerek genişletilmesi sonucunda, 25.081983 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, yirmi iki yıl boyunca kullandığı “Türkiye Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası” ünvanını “Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası” olarak değiştirmiş ve çalışmalarını bu ünvanla devam ettirmektedir.