Mali İşler, Personel ve İdari İşler Birimi

Temel sorumluluk alanı mali ve idari işler organizasyonu ile personel işleridir.
Kurumun mali tablolarını hazırlayarak Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Muhasip Üye ve Genel Sekretere sunar. Resmi kurumlar nezdinde yükümlülükleri yerine getirir. Kurumun mali tasarruflarının en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlar. Her türlü satın alma işlerini yürütür.  rev – Lokavt Fonu yönetimini yapar. Tüm Mali ve İdari İşleri yürütür. Bu birim aynı zamanda Genel Kurula sunulmak üzere Kurumun 4 yıllık tahmini bütçesini hazırlar.