Hukuk, Toplu İş Sözleşmesi ve Dış İlişkiler Birimi

Bu birimin koordinatörü Genel Sekreter Ulaş YILDIZ‘dır.

Birimde Av. Ozan AYDIN, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Onur GÖZÜTOK ile Ege Bölge Temsilciliğinden Av. Cem BEŞERLER görev yapmaktadır.

Temel sorumluluk alanı çalışma mevzuatı, davalar, toplu iş sözleşmeleri ve endüstri ilişkileri olan bu birim, KİPLAS üyeleri adına toplu iş sözleşmesi müzakerelerini yürütür. Üyelerin İş kanunu, Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu’ndan doğan davalarını takip eder.

Hukuk, Toplu İş Sözleşmesi ve Dış İlişkiler Birimi sosyal partnerlerimiz işçi sendikaları ile sıcak ilişkiler kurulmasını sağlar.

Günün gelişmeleri ve üye iş yerlerinin ihtiyaçlarını dikkate alarak anketler hazırlar. Bu yolla üyelerin sektördeki yerini tespit etmeyi, üyeleri daha yakında tanımayı ve tanıtmayı, ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerin üye üzerindeki etkilerini tespit etmeyi, üyelerin ihtiyaçları çerçevesinde hizmetlerine yön vermeyi ve üyeleri arasında bilgi akışını ve paylaşımını temin etmeyi hedefler.Belirlenen ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda araştırma faaliyetleri yapar. Araştırma faaliyetleri sonucunda elde edilen verileri değerlendirerek üyelerinin bilgisine ve istifadesine sunar. Araştırmalarını yaparken üniversite, diğer kurum ve kuruluşlarla irtibat halindedir.

Hukuk ve Sosyal İlişkiler birimi, üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda hukuk ve mevzuat konularında eğitimler verir. Ayrıca üyelerine İş Hukuku ve Sosyal Mevzuatla ilgili problemlerin çözümünde sözlü ve yazılı hukuki görüş verir.
Güncel hukuki konularda seminerler tertipler. Üst kuruluşumuz TİSK kanalı ile yetkili makamlara ulaştırılacak olan ve çalışma yaşamını biçimlendiren Ulusal Mevzuat, Uluslararası Mevzuat, Uluslararası Mevzuata Uyum çalışmaları kapsamında “görüş” oluşturur. Mevzuat oluşumuna yazılı görüş vererek yaptığı katkı dışında, TİSK Mevzuat Komisyonu’nda yer alarak bizzat katkı sağlar.

Çalışma Mevzuatı ve Kalkınma planı çalışmaları kapsamında oluşturulan çeşitli komisyonlarda, üst kuruluşumuz TİSK’i temsilen “Üye” olarak görev alır.