KİPLAS Genel Sekreterliği Sendikanın her türlü faaliyetinin yürütülmesinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Sendikanın ana faaliyet konuları olan Endüstriyel ilişkiler,  Toplu İş Sözleşmeleri müzakereleri ve bağıtlanması, hukuki müşavere verilmesi, dava takibi, Teknik İşler ve Eğitim Birimi, Mesleki Yeterlilik Sistemi ile Kurumsal İletişim biriminin faaliyetlerinin idare edilmesi ve sendikaya yeni açılımlar kazandırılması noktasında projelendirme üretimi Genel Sekreterlik tarafından yürütülür.

KİPLAS Genel Sekreteri Av. Saadet CEYLAN’dır.

KİPLAS Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ulaş YILDIZ‘dır

Bölüm sekreteri Melek ÇİL ÖZTÜRK’tür.