Ege Bölge Temsilciliği
Temel sorumluluk alanı, merkez denetimi altında, Ege Bölgesi üyelerine Çalışma Mevzuatı, Davalar, Toplu İş Sözleşmeleri, Endüstri İlişkileri alanlarında hizmet veren birimde Av. Cem BEŞERLER görev yapmaktadır.
Bu birim Kiplas Ege Bölgesi işyerlerini “Temsilcilik Heyeti Başkanlığı”nda temsil eder. Temsilcilik Heyeti toplantılarını tertipler. Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerini yürütür. Toplu İş Sözleşmesi prosedürü doğrultusunda dava hizmeti verir. Dava takip yönetmeliği uyarınca, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve diğer konularda dava takip hizmetleri verir. Yazılı ve sözlü müşavere hizmetleri görür. Ege Bölgesi teşkilatlanma faaliyetlerinde bulunur. Bölgenin idari ve mali işlerini takip eder.