KİPLAS’ın Hedefi

Bilgi paylaşımın merkezi, organizasyonun ve dayanışmanın odağı olarak, sektördeki tüm işverenleri çatısı altında toplamaktır.

KİPLAS’ın Amacı

 • Sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamında sürdürebilir verimliliği, üretimde kalite ile birlikte sağlamak ve bu çevrede pazara çevre dostu ürünler sunulmasına katkıda bulunmak,
 • İşletme ve işveren problemlerini çok geniş bir açılımla ele alarak, çözüm önerileri sunmak,
 • Lobi faaliyetleri çerçevesinde mevzuatın şekillendirilmesine katkıda bulunmak,
 • İşkolu, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutlarda “network”ler ile üyelerini güncel ve doğru olarak bilgilendirmek,
 • Sektörü ve camiayı en iyi ve en güçlü şekilde temsil etmek, güç birliği ve sosyal dayanışmayı sağlamak,
 • Üyelerinin pazardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal rekabet koşullarına adaptasyonunu, onların pazardaki gelişmelere hazır olmalarını sağlamak, Pazar paylarını büyüterek karlılıklarını arttırmalarına ve maliyetlerini düşürmelerine katkı sağlamak,
 • Yönetim kalitesini arttırarak, işçi-işveren arasında çalışma barışının ve huzurun devamını ve korunmasını sağlamak,
 • Çalışma ilişkilerini düzenlemek,
 • Referans servisleriyle bilgi paylaşımını sağlamak,
 • Kiplas’ın faaliyetleri doğrultusunda kamuoyunda tanıtımını sağlamak.

KİPLAS’ın Faaliyet Öncelikleri :

 • Çalışma mevzuatı
 • Toplu iş sözleşmeleri
 • Davalar
 • Endüstri ilişkileri
 • Avrupa Birliği Enformasyon ve Danışma Referans Servisleri
 • İşyeri güvenliği
 • Çalışan Sağlığı
 • Çevre ve Entegre Yönetim Sistemleri Hizmetleri
 • İthalat ve İhracattaki Teknik Engeller
 • Mali ve İdari İşlerin Organşizasyonu
 • Eğitim
 • Kültür ve Sanat Etkinlikleri
 • İhtisaslaşmış Kimya Organize Sanayi Bölgeleri Kurma