KİPLAS, kimya sektöründeki önemli bir organizasyon olarak işletme ve işveren problemlerini çok geniş bir açılımda ele alarak, işkolu, bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyede “network”ler ile üyelerinin en iyi şekilde bilgilenmesi, temsil edilmesi, ekonomik ve sosyal rekabet koşullarına her an hazır olmasını sağlayacak bir hizmeti sunma gayreti içindedir.

Bu bağlamda, bir taraftan geleneksel misyonu olan toplu iş sözleşmesi, dava takibi, çalışma hayatı ve endüstri ilişkileri konularını içeren ve firmaların bireysel çalışma ilişkilerini yönlendiren İnsan Kaynakları Yönetim açılımını da kapsayan “Hukuk ve Sosyal İlişkiler Müdürlüğü” servisi yeniden yapılandırılarak, rekabet hukuku, marka-patent, ticari davalar vb. genişletilmiş hizmet yelpazesi içinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Diğer taraftan, bilindiği üzere 21.yüzyılın üretim dünyasının yeniden inşa edilmesinde düşük maliyetli, kaliteli üretim, insan odaklı ve “çevre bilinçli” politikalar işletme stratejisi olarak ön plana çıkmaya başlamıştır. İnsan ve çevre sağlığına karşı gösterilen ilgi ve hassasiyet gerek uluslar arası gerek ulusal düzeyde artmıştır. İşletmeler, faaliyetlerinin ürün atıkları ve hizmetlerinin çevre üzerindeki etkilerine dikkat etmekte, işyeri sağlı, emniyet ve çevre korunması konularını önemsemekte ve kontrol altına almaya çabalamaktadır.

Ayrıca çevre, güvenlik, sağlık ve endüstriyel riskler konusu uluslararası rekabet, haksız rekabet ve çevre dostu imajı boyutuyla da ilgi odağı olmaya başlamıştır. Bu nedenle KİPLAS, yeni vizyonuna paralel olarak geliştirdiği hizmet çeşitlenmesi yaklaşımıyla “işyeri güvenliği, çevre, kimyasal maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi ve taşınması ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat ve endüstriyel riskler (teknik emniyet, yangın güvenliği) konularına yönelik hizmet veren ve “Teknik İşler ve Eğitim Müdürlüğü” adı altında oluşturduğu danışma merkeziyle danışmanlık hizmetlerine ve işbaşı eğitimlerine başlamış bulunmaktadır.

KİPLAS’ın 1994 yılında başlattığı vizyonu doğrultusunda bir diğer açılımı da; sanayiciye ortak altyapı hizmetleriyle en az maliyet getirecek, çevreye dost, planlı bir sanayi yapısı içerisinde yatırım, üretim ve istihdam olanağı sağlamak amacıyla ihtisas OSB kurmak olup, bu bağlamda şu anda KİPLAS’ın öncülük yaptığı Kocaeli-Gebze V (Kimya) tüzel kişiliğini kazanmıştır.

KİPLAS’ın yeni vizyonunun en güncel göstergelerinden biri de sanata yapılan destek olup KİPLAS, 2003 yılından beri, çağdaş bir sivil toplum örgütü olarak kültür ve sanata destek amacıyla çalışma mekanlarını sanat galerisi amaçlı kullanmakta ve sergi organize etmektedir. Bu yolla sanat / sanatçı desteklendiği gibi, KİPLAS’ta sergi açan sanatçıların armağan ettiği eserlerden oluşan bir koleksiyon da oluşturulmaktadır.

Üyelerimize yönelik geliştirilen bu hizmetler, KİPLAS’ın genişleyen faaliyetleri ve yeni yüzü bununla da kalmayıp KİPLAS, uluslararası kimya sektörü pazarında global rekabette üyelerine “rekabet avantajı” yakalatma hedefi ile uluslararası iletişim ağını uluslararası kimya işverenleri ile doğrudan ve dolaylı ilişkiler ile genişleterek, global organizasyonların bilgi havuzundan yararlanma ve bunu üyeleri ile paylaşma gayreti içindedir