GEBKİM KİMYA SEKTÖRÜNÜN TEKNOLOJİ ÜSSÜ OLACAK

Paylaş:

KİPLAS üyelerinden GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, yerli teknolojilerin üretilmesi için harekete geçti ve OSB bünyesinde Dijital Dönüşüm Merkezi Kurulması için düğmeye basıldı. GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, bu merkez ile kimya sanayinde teknoloji ve dijital dönüşüme liderlik edecek.

Kocaeli Dilovası’nda bulunan ve kimya sanayinin dev şirketlerine ev sahipliği yapan üyemiz GEBKİM OSB bünyesinde kurulacak olan Dijital Dönüşüm Merkezi, GEBKİM OSB firmalarının yanı sıra Kocaeli’nin kimya ekosistemindeki sanayi kuruluşlarına da hizmet verecek. Proje fizibilite çalışmaları ve altyapı kurulumların tamamlanmasının ardından 2022 yılında faaliyete başlaması hedeflenen Merkez; Ortak Ar-Ge Merkezi, test ve kalibrasyon merkezi, şirketlerin dijital dönüşüm projelerini hayata geçiren ortak proje ofisi, patent oluşturma, markalaşma gibi hizmetler sunan bir kimya teknolojileri üssü olarak konumlanıyor. Ayrıca kimya sektöründe dışa bağımlılığın hakim olduğu teknoloji üretim, test, kalibrasyon ve sertifikasyon süreçlerinde yerlileşme amaçlanıyor.

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın Dijital Dönüşüm ve Yerli Üretimi Destekleme Hamlesi kapsamında bir örnek model olmayı hedefleyen merkezde, yerli ve milli projelerin hayata geçirilmesi için uygun ortam yaratılacak. GEBKİM Dijital Dönüşüm Merkezi’nde paylaşılacak bilgi ve know-how, sektöre yeni teknolojiler, yeni patentler, yerli markalar, yeni nesil teknolojileri barındıran uygulamalar, Endüstri 4.0’a odaklı fabrikalar ve altyapılar olarak geri dönecek.

GEBKİM Dijital Dönüşüm Merkezi projesi hakkında firmaları bilgilendirmek, beklenti ve önerilerini almak üzere GEBKİM OSB’de bir toplantı düzenlendi. GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vefa İbrahim Aracı’nın konuşması ile başlayan toplantıda, PMO Partners Kurucusu ve Genel Müdürü Bengü Türk, projenin kapsamı ve amaçları ile ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Aynı zamanda GEBKİM OSB Program Geliştirme Birimi Komisyon Üyesi de olan Bengü Türk, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde kimya sanayini de yakından ilgilendiren önemli değişimlerin yaşandığını, dijitalleşmenin yanı sıra sürdürülebilir, yeşil bir ekosistem oluşturmanın bunlardan en önemlileri olduğunu belirtti. Kimya ihtisaslaşma ve teknoloji üretim merkezi olması hedeflenen Dijital Dönüşüm Merkezi’nin pek çok hizmet sunacağını dile getirdi.

GEBKİM Dijital Dönüşüm Merkezi’nde, Türkiye’de ve dünyada yaptıkları kimya çalışmalarıyla önemli başarılar sağlamış akademi ve sanayi dünyasından isimlerden oluşan danışma kurulları olacak. Merkezde; doktora ve yüksek lisans yapan kimya prosesi, temel kimya bilimleri, nanoteknoloji, biyokimya ve analitik kimya, döngüsel ekonomi ve dijital teknoloji gibi alanlardan uzmanlar görev alacak.

GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, kurulacak olan merkez ile ilgili olarak “Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si olarak kümelenme modeli ile örnek olan GEBKİM OSB’de fiziki altyapı anlamında birçok şey yaptık. Amacımız bilginin ve teknolojinin üretildiği, paylaşıldığı bir merkez olarak kimya sektörünün baş döndürücü bir hızla gelişen dijital teknolojilere uyumunu sağlamak, aynı zamanda akredite bir test merkezi olarak firmalarımızın bu alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek. Danışmanlık hizmetleri de yine bu merkezin en güçlü olduğu alanlardan biri olacak. Yerli ve milli teknolojiler geliştirilmesinde OSB’ler çok önemli bir rol üstleniyor ve biz de GEBKİM olarak bu konuda üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak hedefindeyiz. Türkiye ve yurtdışından değerli akademisyenlerle, üniversitelerle yakın iş birliği halinde olacağımız Dijital Dönüşüm Merkezi projesini GEBKİM MTAL ile de entegre edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.

Paylaş: