EROL KİRESEPİ ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENEN ORTAK PAYLAŞIM FORUMU’NA KATILDI

Paylaş:

KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Onursal Başkanı ve Santa Farma İlaç Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından “İşimizin Yarını” ana temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu’nda konuştu.

TİSK tarafından “İşimizin Yarını” ana temasıyla bu sene üçüncüsü düzenlenen ve çalışma hayatının üçlü sacayağını oluşturan kamu, işçi ve işveren taraflarını bir araya getiren Ortak Paylaşım Forumu “OPF 2021”, uluslararası kuruluşların da üst düzey katılımı ile 14-15 Ekim tarihlerinde hibrit etkinlik şeklinde gerçekleştirildi.

Uluslararası organizasyonlardan üst düzey katılım

Forum’un Uluslararası Organizasyonlar Bölümünde konuşan IOE Onursal Başkanı Erol Kiresepi, Covid-19 pandemisinin etkilerinin tahmin edilenden daha ciddi sonuçları olduğunu, bunun da özellikle gelişmekte olan ve düşük gelirli ekonomilerde daha derinden hissedildiğini söyledi.

Küresel ekonominin 2021’de %6 ve 2022’de % 4,9 oranında büyümesi tahmin edilse de, istihdamın tekrar pandemi öncesi seviyelere dönmesinin zaman alacağını söyleyen Kiresepi, pandeminin etkilerini azaltmak için harcanan 11 trilyon doların %88’inin yüksek gelir grubundaki ülkeler tarafından kullanıldığını, ancak %2,5’inin gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeler tarafından kullanılabildiğini vurgulayarak sorunlarla boğuşan ülkelerin bu süreci tek başlarına atlatmalarının beklenemeyeceğini ifade etti.

Özellikle Afrika’da aşıya erişimin kısıtlı olduğundan bahsederek uluslararası işbirliğinin aşılama gibi sorunların çözümünde kilit bir role sahip olduğunu vurgulayan IOE Onursal Başkanı, çok taraflı uluslararası sistemlere yeni bir soluk getirmenin ve çok taraflı sistemlerin amaca uygun olduğundan emin olmanın zamanı olduğunu söyleyerek, IOE’nin yürüttüğü çalışmaların, dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin bu sorunların ele alınmasında BM’nin önemine inancını gösterdiğini kaydetti.

İşgücü piyasalarındaki krizden en çok etkilenenler kadınlar

Konuşmasında Forumun odak noktalarından olan “Kadınlar” ve “Gençler” konularına değinen Kiresepi, kadın istihdamının 2020’de dünya çapında 54 milyon azaldığını, ILO verilerine göre 2021’de de çalışma yaşında olan kadınların ancak %43’ün istihdamda yer alabileceğine dikkat çekerek kadınlar için fırsat eşitliğinin, bir insan hakları sorunu olduğu kadar bir kalkınma ve iş dünyası sorunu olduğunu söyledi.

Benzer şekilde, G20 ülkelerinde 2019-2020 yılları arasında istihdam edilen genç sayısının %11 azaldığına dikkat çeken Erol Kiresepi, en büyük tehlikenin bu gençlerin işgücü piyasasına tekrar katılmak istemeleri halinde karşılaşacağı büyük zorluklar olduğunu ifade etti.

Aynı zamanda B20 İstihdam ve Eğitim Görev Gücü Eşbaşkanı olan Erol Kiresepi, G20, G7 ve diğer pek çok forumda eğitim ve öğretim sistemlerinin modernize edilmesine duyulan ihtiyaçtan uzun zamandan beri bahsedildiğini kaydederek, bu konunun çözümü için yeni yollar ve araçlar bulunması gerektiğini, bu noktada Ortak Paylaşım Forumu gibi platformların bu sürece katkı vermesinin önemine vurgu yaptı.

Enerji dönüşümü ve ekonomilerin karbondan arındırılması, büyük işgücü piyasası dönüşümlerini getirecek

İklim değişikliği konusuna da değinen IOE Onursal Başkanı, yaşanacak sürecin büyük işgücü piyasası dönüşümleri anlamına geldiğini ifade ederek, istihdam, sosyal politika ve eğitim konularında gerekecek tedbirler konusunda iş dünyasının tavsiyelerini aktardı. Bu kapsamda; büyümekte olan yeşil sektörlere ve en iyi işgücü piyasası potansiyeline sahip bölgelere geçişi kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasının gerektiğini söyleyen Kiresepi, çalışanlara yeni becerilerin kazandırılması, istihdamı artıracak düzenlemelerin yapılması ve güçlü sosyal koruma sistemleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini destekleyecek açık, dinamik ve kapsayıcı işgücü piyasaları yaratılması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik açıdan verimli ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir toparlanma için birlikte hareket etmek şart

Konuşmasının son bölümünde birlikte hareket etmenin önemine değinen IOE Onursal Başkanı Erol Kiresepi, küresel dünyada, eylemsizliğin olumsuz etkilerinin her yerde ve tüm paydaşlar tarafından derinden hissedileceğini ifade ederek, gelişmekte olan ülkelerin, kayıt dışılığı azaltan, kapasite ve becerileri artıran, teknolojiye erişimi iyileştiren, istihdam ve ekonomik değer yaratabilecek doğa temelli çözümler gibi yenilikçi yaklaşımlara ve aynı zamanda iklim değişikliği ve Covid-19 gibi şoklara karşı daha dayanıklı hale getiren desteğe ve hedefe yönelik eylemlere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Erol Kiresepi, yenilenmiş ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve istihdamın önündeki engellerin, ancak ülkeleri bu değişime hazırlayacak, akıllı ve ileriye dönük eylem yoluyla yenilenmiş küresel işbirliği ve çok taraflılıkla kaldırılabileceğini söyleyerek; gelinen bu noktada, ekonomik açıdan verimli ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir toparlanma için birlikte hareket etme zorunlu olduğunu vurguladı. Kiresepi sözlerini; “Birlikte mümkün” sloganı hâlâ geçerliliğini koruyor ve tüm sosyal taraflar olarak bunun gereğini yerine getirmeliyiz.” diyerek tamamladı.

Paylaş: