EROL KİRESEPİ ECOP KONFERANSI’NA KATILDI

Paylaş:

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KİPLAS Başkan Vekili ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Erol Kiresepi, Filipinler İşverenler Konfederasyonu (ECOP) tarafından 4 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen “21. Yüzyılda İşveren: Yeni ve Esnek Çalışma Modellerine Geçiş” başlıklı Konferans’ın açılış konuşmasını yaptı. ITUC ve ILO Temsilcileri ile Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin de katıldığı çevrimiçi toplantıda küresel ölçekte yeni dönemde işverenlerin dijitalleşme, ataklık ve dayanıklılık alanlarında desteklenmesi için gereken sosyal ve ekonomik politikalar değerlendirildi.

Kiresepi, yaptığı konuşmada Covid-19 Pandemisinin küresel ekonomik yavaşlama ve işsizlik krizine yol açtığını, özellikle KOBİ’ler ve gelişmekte olan ülkelerin salgının etkilerinden daha olumsuz etkilendiğini, işletmelerin reel ekonominin işlemesi için ihtiyaç duyduğu likidite ve ödeme gücünün etkin ve zamanında sağlanmasının zaruri olduğunu, işverenlerin yeni iş fırsatları yaratabilmeleri için verimliliği ve rekabetçiliği artırmaları gerektiğini belirtti.

IOE Başkanı, 147 ülkedeki 50 milyon şirketi temsil eden IOE’nin Covid sürecinde iş dünyasının yeni döneme uyumunu artırma ve iş dünyasında güvenin tesisi için paydaşları ile birlikte etkin çalışmalara başladığını, bu kapsamda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in de katıldığı birçok toplantı gerçekleştirildiğini, bu faaliyetler ile işveren teşkilatlarının yeni dönemdeki politikaların belirlenmesindeki rolünü artırmayı hedeflediklerini, IOE bünyesinde de özel bir platform oluşturarak Covid döneminde bilgilendirme ve rehberlik çalışmalarını bir çatı altında topladıklarını belirtti.

Kiresepi, geçen yıl ILO bünyesinde kabul edilen “İşin Geleceği İçin Yüzüncü Yıl Bildirgesi”nin iş dünyası için önemli bir dönüşümü içerdiğini vurgulayarak, ILO dokümanlarında ilk kez verimliliğe atıf yapılması ile sürdürülebilir işletmelerin istihdam, inovasyon ve saygın işler için öneminin kabul edilmesinin tarihi adımlar olduğunu, girişimcilik için uygun ortamın sağlanmasına, beceri gelişimi ve hayat boyu öğrenme konularına da değinilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Erol Kiresepi, aşının bulunması ile salgının sona ermesi halinde, bu dönemde yapılan çalışmalar ile işin geleceğinin daha parlak bir şekilde inşa edilmesi ve sürdürülebilir işletmeler için daha iyi bir ortam yaratılması sürecinin daha kolay işleyeceğini, yaşadığımız salgın sürecinden çıkışta ülkelerin daha sağlam temeller oluşturmaları ve işveren teşkilatlarının çözümün önemli bir parçası olarak etkilerini artırmalarını beklediklerini, IOE’nin de salgın sonrası dönem için sosyal politikaların belirlenmesinde üyelerinin etki gücünü kullanarak yeni dönemde iş dünyasının sesinin daha da gür çıkması için kararlılıkla çalışmalara devam edeceğini ifade etti.

Paylaş: