Erol Kiresepi Cenevre’de

1013
0
Paylaş:

KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi, 15-16 Eylül 2014 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu’nun Bölgesel Bakanlar Danışma Toplantısına katıldı.

Türk işverenlerini ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) adına dünya işverenlerini temsil eden Kiresepi’nin  katıldığı toplantıda 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi’nin bölgesel boyutta izleme ve hesap verebilirliği masaya yatırıldı.

Toplantıda TİSK ve KİPLAS Başkan Vekili Erol Kiresepi’nin yanı sıra, Gürcistan Çevre Bakan Yardımcısı, Avrupa Çevre Ofisi Küresel Politikalar Direktörü, Belçika Sürdürülebilir Kalkınma Departmanı Direktörü, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı’nın Politika Koordinasyonundan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı katıldı.

Kiresepi toplantıda, şu görüşleri dile getirdi:

“2015 Sonrası Kalkınma Gündemi süreci halen devam etmektedir ve iş dünyasının, geleceğe dair hedeflerin belirlenmesine yönelik tartışmaların içinde yer alması son derece önemlidir. 2015 sonrasına ilişkin hedeflere ulaşılması için uygulama kadar izleme mekanizması da önem taşımaktadır.

Kurulacak izleme mekanizması mevcut mekanizmalara dayanmalı, bütünleşme ve uyumu desteklemeli, katılımcı, içerici ve şeffaf olmalı, çoklu aşağıdan-yukarıya bir yapıya ve teşviklere dayanmalı, Birleşmiş Milletlere merkezi bir rol atfedilmeli, sonuç odaklı olmalı, her ülke tarafından benimsenmeli, kaliteli ve uyumlaştırılmış veri sağlamalıdır. Bölgesel düzeyde izleme mekanizmasının aktörleri, veri toplama, kapasite geliştirme, küresel toplantılara bölgesel analizler hazırlama ve sunma ile ülkelerin iyi uygulama örneklerini paylaşma konusunda önemli roller üstlenebilirler.

İş dünyası, 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi sürecine başından bu yana desteğini sürdürmektedir. Bununla birlikte iş dünyasının toplumdaki rolünün anlaşılması ve kabul edilmesi kritik öneme sahiptir. İş dünyası küresel sorunların çözümüne katkı sağlamak için çaba gösterse de asıl rolü ve varoluş sebebi “iş yapmak”tır. Küresel kalkınma hedeflerini uygulayıp gerçekleştirmekten sorumlu olanlarsa hükümetlerdir. Dolayısıyla hükümetlerin izleme ve raporlama yükümlülükleri de dahil olmak üzere iş dünyasına yeni yükler yüklenmesinden kaçınılmalıdır.”

Paylaş: