Elektriğimizin % 3’ü Soma kömürü ile… / Güngör Uras / Milliyet

754
0
Paylaş:

Elektriğimizin % 3’ü Soma kömürü ile… / Güngör Uras / Milliyet

Soma’da 301 madencinin ölümüne o kadar üzüldük ki, bu madencilerin çıkardıkları kömürün nerede kullanıldığı ile, ve de ne işe yaradığı ile pek ilgilenemedik.
Soma’da çıkarılan kömürü “Soma Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ” (SEAŞ) elektriğe çeviriyor.
Soma’da kömür  olduğu 1913 yılından beri biliniyordu. Soma kömürü sadece yakacak olarak kullanılırken 1953 yılında Bakanlar Kurulu Soma’da 2 x 22 MW gücünde bir  termik santral (kömür yakarak elektrik üretecek santral) kurulmasına karar verdi. İlk bölümü 40 milyon dolara bir Fransız firması inşa etti.
Sanayi ve ısıtmada kullanılamayan kalitesiz kömürlerin değerlendirilmesi arayışında yeni yatırımlarla santrala yeni üniteler eklendi. Birinci ünite 1981 yılında, 2’nci ünite 1982 yılında, 3’üncü ve 4’üncü üniteler 1986 yılında, 5’inci ve 6’ıncı üniteler 1992 yılında devreye girdi.

Soma kömürü kaliteli değil
SEAŞ santralının özelliği düşük kaliteli (kalorisi düşük, kül oranı yüksek, rutubetli) kömürleri yakabilmesidir. Santralın 2×22=44 MW gücündeki üniteleri 3500 kcal/kg kalorili, % 27 küllü ve % 22 rutubetli, 4×165 MW gücündeki 1 – 4 üniteleri ise 2400 kcal/kg kalorili, % 32 küllü ve % 21 rutubetli, 2×165 MW gücündeki 5-6 üniteleri ise 1550 kcal/kg kalorili, % 52 küllü ve % 18.8 rutubetli kömürleri kullanıyor.
Santral kazanlarında yakılan kömürler TKİ Soma Bölge Müdürlüğü tarafından temin ediliyor. Elektrik üretimi için ihtiyaç duyulan su Sevişler barajından geliyor.

Paylaş: