Eğitimde yeni açılım: Hayat Boyu Öğrenme! / Abbas Güçlü / Milliyet

916
0
Paylaş:

Milliyet Gazetesinden…

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in katılımı ile bugün İstanbul’da çok önemli bir konferans gerçekleşiyor.
Üç gün sürecek konferansın açılışında AB Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Szombatı da bir konuşma yapacak. Peki, yerli ve yabancı uzmanların katılımı ile gerçekleşecek bu konferansta neler konuşulacak?..
Yaşam ya da hayat boyu eğitim kavramı, gelişmiş ülkelerde çok uzun yıllardır gündemde, daha da önemlisi hayata geçmiş durumda. Örneğin ABD eğitim bütçesinin yarıdan fazlası, yetişkinlerin eğitimi için harcanıyor.
Hayat boyu eğitim, elbette, Türkiye için yeni bir kavram değil. Farklı kurumlarda çok uzun yıllardır gerçekleşiyor. Ama hem yaygın değil hem de günümüz koşullarının çok uzağında…
İşte bugün başlayacak bu konferansta biraz da bu konular tartışılacak, yani Avrupa ve Türkiye’deki uygulamaları masaya yatırılacak. Farklılıklar ve yapılacaklar konuşulacak.
Hayat boyu öğrenme sistemleri, hayat boyu öğrenmeyi destekleyen yenilikçi öğrenme metotları, bilgi ekonomilerinde hayat boyu öğrenme, önceki öğrenmelerin tanınması yaklaşımı, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri ve istihdam konuları dünyadan, AB ülkelerinden ve Türkiye’den örneklerle detaylı olarak ele alınacak.

Projenin amacı
Günümüzde en hızlı eskiyen argümanların başında bilgi geliyor. Bilim ve teknoloji öylesine hızlı gelişiyor ki, bırakın kırk yıl önceki bilgileri, üç-beş yıl önceki bilgileriniz bile yeterli olmayabiliyor.
Bu yüzden hayat boyu eğitimde, sadece meslek sahibi olmayanlara ya da meslek değiştirmek isteyenlere yeni meslek kazandırılmıyor.
Bilgilerini sürekli tazelemek isteyenler için de yaş sınırı olmaksızın tüm kapılar her zaman açık bırakılıyor…
Hayat boyu öğrenimin içeriği, ülkelerin durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Avrupa’da farklı, ABD’de çok daha farklı.
Türkiye’deki bu projenin amacı ise çok çok daha farklı. Yani, onlarda bilgileri tazelemeye biz de ise daha çok istihdama yönelik…

AB destekliyor
Avrupa Birliği’nin finansal olarak desteklediği, Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansman sağladığı projenin faydalanıcısı Milli Eğitim Bakanlığı; program otoritesi ve sözleşme makamı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.
Proje bütçesi ise; 7.4 milyon avro, operasyonun genel bütçesi ise 15 milyon avro. Yani yarısı AB’den yarısı da bizden.
Proje her ne kadar MEB ve Çalışma Bakanlığı’nın uhdesinde gibi gözükse de, YÖK, TOBB, TÜSİAD, TİSK, TESK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, Türk Eğitim-Sen, Eğitim Bir-Sen gibi kamu ve sivil toplum örgütleri tarafından da destekleniyor.

43 ili kapsıyor
Proje, Ankara’da, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü binasında yürütülüyor. Faaliyet alanı ise 43 ili kapsıyor.
Bölgesel koordinasyon ofisleri Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum’da açıldı.
Kayseri ofisi Orta Anadolu’daki faaliyetlerden, Erzurum ofisi doğu illerindeki faaliyetlerden ve Şanlıurfa ofisi de Güneydoğu’daki faaliyetlerden sorumlu olacak…

Neler yapılacak?
Projenin amacı; her tür öğrenmeye değer vermek üzere tasarlanmış bir sistem kapsamında, istihdam fırsatlarının artırılması için bireylerin eğitime erişimlerinin desteklenmesi amacıyla, AB uygulamaları doğrultusunda Hayat Boyu Öğrenme perspektifleri temelinde, kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturulmasıdır.
Projeden beklenen sonuçlardan bazıları ise şöyle:
* Mesleki eğitim ve öğretim sisteminde halen kullanılmakta olan en az 50 mesleki alanda yeterliliklerin geliştirilmesi ve Mesleki Eğitim Kredi Transfer Sistemi ile uyumlu olarak modüllerin kredilendirilmesinin sağlanması amacıyla MEB çalışanları, paydaşlar ve sosyal ortaklar bünyesindeki uzmanlara/personele eğitim verilmesi.
* Yeterlilikler ve yetkinliklerin transferinin desteklenmesine yönelik kapsamlı bir çerçevenin oluşturulması.
lÖnceki Öğrenmelerin Değerlendirilmesi Testi’nin hazırlanması.
*Hayat boyu öğrenme konusunda yerel kapasitenin geliştirilmesi.
* Özel sektörün bilgi ve deneyimlerinin mesleki teknik öğrenim sistemine aktarılmasının sağlanması doğrultusunda, özel sektör ile işbirliği içinde, mesleki eğitim öğretmenlerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi için alternatif modellerin hazırlanması.
Özetin özeti: Beşikten mezara her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz. Öğrenmek de zorundayız. Ama en doğru ve en çağdaş olanlarını!..

Paylaş: