KİPLAS Semineri Yapıldı

Paylaş:

KİPLAS’ın yeni vizyonu çerçevesinde düzenlediği 2017 yılı seminer etkinliklerinden üçüncüsü, Hukuk ve Sosyal ilişkiler konusundaki 2. Semineri “Çalışma Hayatını Etkileyen Son Değişiklikler” başlığıyla 17 Kasım 2017 tarihinde KİPLAS Konferans Salonunda yapıldı.

Çalışma hayatını etkileyen en son gelişmelerin ele alındığı seminerin açılış konuşmasını KİPLAS Başkanı Feridun Uzunyol yaptı. KİPLAS’ın yeni vizyonundan bahseden  Feridun Uzunyol, üyelerimize sendikamızın önleyici misyonuyla ilgili bilgiler verdi. Öncelikle çağı yakalamak adına, gelişen hukuk ve iş güvenliği kurallarıyla ile ilgili KİPLAS üyelerini aydınlatmak için değerli hocalarla seminerlerimizin devam edeceğinden bahseden Uzunyol, bu bilgilendirmelerle üyelerin hukuksal veya operasyonel sorunlarının oluşmadan önlenmesinin hedeflendiğine değindi.

Seminer programına geçmeden önce kürsüye gelen KİPLAS Genel Sekreteri Av. Saadet CEYLAN da KİPLAS’ın önleyici misyonuna vurgu yaparak seminere büyük katkısı bulunan Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ gibi değerli hocalarla seminerler serisinin süreceğinden ve yılda en az dört seminerle üye işletmelerin değişen ve gelişen iş ve sosyal güvenlik hukuku konusunda bilgilendirileceğinden bahsetti.

Daha sonra seminer programına geçildi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Ekmekçi İş kanunda yapılan değişiklikler kapsamında; işe iade ve işçilik alacakları taleplerine ilişkin zorunlu arabuluculuk ve zamanaşımı süreleri, Analık izinlerinde yapılan değişiklikler, Fazla çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Yıllık izin yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, Özel istihdam bürolarıyla ilgili düzenleme ve Anayasa mahkemesinin 15 Kasım 2017 tarih ve 30241 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan kararının sendikal tazminat açısından etkisi konularında bilgi verdi. Geniş bir katılımın olduğu seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.

 

KİPLAS seminer etkinlikleri kapsamında 15 Aralık 2017’de Kimya Sektörü ve Sigortacılık konusunu ele alan bir seminer daha yapılması planlanıyor.

Paylaş: